Kriminalvårdaren Mikael Andersson visar upp sex färska stygn på armbågen. En olyckshändelse, säger han efter att ha hamnat i tumult med en intagen och fallit i golvet.

Mannen vägrade dela cell med en annan och gjorde motstånd mot personalen på häktet vid Skänningeanstalten.

– En direkt följd av en dubbelbeläggning som inte borde ha blivit gjord, säger Mikael Andersson.

Landets näst största anstalt

Situationen är akut inom hela Kriminalvården, med överfulla häkten och fängelser.

På kort tid har antalet platser på anstalten Skänninge utökats från 240 till cirka 400, vilket gör det till landets näst största fängelse.

Dubbelt så många anstaltsplatser

Anstalten Skänninge utanför Mjölby är en anstalt i säkerhetsklass 2. Här sitter allt från personer fängslade för enklare förseelser till livstidsdömda som redan har avtjänat en del av sitt straff.

För två år sedan hade anstalten 240 platser för intagna. Från och med maj kommer den att ha 421 platser och i september utökas dessa till 442 platser.

Anstalten har 501 anställda.

Våldet ökar på anstalten

Det har satt stor press på de anställda, berättar kriminalvårdare och fackligt förtroendevalda.

När fler intagna samsas på samma yta ökar konflikterna, menar de.

– Vi har sett en ökning av våld och hot, särskilt mellan klienterna, säger David Andersson, vice ordförande för Sekos lokala sektion.

– Vad det beror på är bara spekulationer, men vi har sämre närvaro än tidigare på avdelningarna, tillägger han.

David Andersson står utomhus med ett galler i bakgrunden.
David Andersson, vice ordförande för Sekos lokala sektion på Skänningeanstalten.

Personalen hinner inte med

Det gör att personalen inte hinner upptäcka och avbryta konflikter innan det blir bråk, förklarar han.

Det går inte heller att flytta intagna om de anar att något är på gång, eftersom det är fullt överallt.

– Vi har inte kapacitet att agera på samma sätt, säger David Andersson.

Personalen misstänker att mycket våld sker inne i celler när personal inte syns till. De befarar att myndighetens incidentrapportering innehåller ett stort mörkertal, eftersom få intagna vill anmäla en misshandel.

Frustrerade intagna

Det har även blivit en mer hotfull stämning mot kriminalvårdarna.

De vittnar om hur stolar kastas mot vaktkurer på avdelningarna, hotfulla handgester och glåpord.

Enligt personalen bottnar mycket i ökad frustration bland de intagna. Dels på grund av trängseln, dels på grund av att kriminalvårdare inte har samma tid till samtal och att besvara frågor.

– Det har blivit ett förtroendetapp gentemot personal, säger David Andersson.

Olåsta dörrar till celler

Det ska även ha uppstått osämja i personalgrupper och skilda arbetssätt på olika avdelningar.

På senare tid missas också rutiner som att låsa celldörrar och räkna intagna.

Om det beror på det ökade trycket är svårt att säga, men de vi träffar misstänker att det är en del av förklaringen.

Anstaltschefen: Utmaning

Emil Ahlquist, kriminalvårdschef på anstalten Skänninge, konstaterar att det har anställts mycket ny personal som ska läras upp.

Det kan ha påverkat rutiner och arbetsbördan för erfarna, menar han.

– När man växer fort som organisation är det lätt att saker går fram fort och blir fel. Utmaningen är att lära sig av misstagen, säger han.

Fyra personer står i grupp och pratar utan inhägnaden runt Skänningeanstalten.
Skänningeanstalten har vuxit snabbt och är nu landets näst största fängelse. Här pratar Mikael Andersson och David Andersson med kollegorna Tina Andersson och Daniel Runsten.

Så ska våldet minska på anstalten

Han delar bilden av att konflikter uppstår när fler intagna samsas på samma yta, men poängterar att incidenterna ökar naturligt när anstalten växer.

För att det ska bli säkrare och tryggare vill han nu att personal ska vistas mer bland de intagna.

– Det är en jätteutmaning, men jag tror det är den rätta vägen att gå, säger Emil Ahlquist.

Förändrat uppdrag

Samtidigt kommer kriminalvårdare inte kunna genomföra samma arbetsuppgifter som för några år sedan.

– Vi har ett annat uppdrag i dag. Det blir tuffare att hinna med samma saker utifrån att vi har fler intagna men inte mer personal, säger Emil Ahlquist.