Kriminalvården står inför en historiskt stor utbyggnad om Tidöpartiernas reformer genomförs, med fokus på skärpta straff.

Antalet platser i anstalter och häkten kan tredubblas till 2033 och personalstyrkan kan fördubblas.

Ska rekrytera tusentals

Generaldirektör Martin Holmgren tror att myndigheten kommer att klara av uppdraget. Men det är en utmaning, medger han.

Bland annat att hinna bygga anstalter i tid och att rekrytera tusentals medarbetare.

– Därför behöver vi tänka nytt i vår planering de kommande åren, säger Martin Holmgren.

Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården.
Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården.

Minskad personaltäthet

Det behövs exempelvis byggas anstalter i områden där man tror sig kunna rekrytera mycket folk. Det kan också bli aktuellt med storanstalter på uppemot 1 500 intagna.

Kriminalvården räknar även med att minska antalet anställda i relation till intagna.

– För att lösa uppdraget måste vi klara det med lägre bemanningstäthet, säger Martin Holmgren.

Så kan kriminalvårdare ersättas

Hur det ska se ut i praktiken återstår att se. Men han nämner digitalisering och effektivare arbetssätt.

– Det kan till exempel handla om förflyttningar på en anstalt, att man med hjälp av elektronisk övervakning kan säkra att de intagna kan gå från sina avdelningar till sysselsättning eller matsal utan att ledsagas av personal, säger Martin Holmgren. 

Seko: Säkerhetsrisk

Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård, är skeptisk.

Med ökad kameraövervakning ser han en risk för att personal inte hinner ingripa vid konflikter.

– Ska det sitta två kriminalvårdare som trycker på en knapp för att insatsstyrkan ska komma? Var är den dynamiska säkerheten?

Vill att straffreformer pausas

Han har svårt att förstå hur Tidöreformerna ska kunna genomföras.

Kriminalvården dras redan med överfulla anstalter och häkten, menar han.

– Jag tycker i princip att man ska pausa alla reformer innan man kan bygga, rekrytera och utbilda i kapp personal, säger Christer Hallqvist.

”Pengar löser inte allt”

Han lyfter exempelvis fram att var fjärde kriminalvårdare slutade förra året och att det är hård konkurrens om arbetskraften.

– Politiker gör det lätt för sig när de bara skjuter till mer pengar. Men pengar löser inte allt, säger Christer Hallqvist.

Kriminalvårdens expansion

Kriminalvården står inför en historiskt stor expansion. I sin tioårsplan har myndigheten gjort en framtidsprognos, baserat på de reformer som finns i Tidöavtalet mellan sittande regering och Sverigedemokraterna.  

Antalet platser i anstalter och häkten kan tredubblas fram till 2033, från dagens 9 000 platser till 27 000.

Antal anställda på häkten, anstalter och inom frivården (årsarbetskrafter) beräknas bli dubbelt så många som i dag, från 15 000 i dag till 33 000.

För att hantera situationen överväger Kriminalvården fängelsefartyg och regeringen utreder möjligheter att hyra fängelseplatser utomlands.

Källa: Kriminalvården, Regeringen