Kriminalvårdare och frivårdsinspektörer ska få 2 000 kronor extra i månaden i en stor lönesatsning som Kriminalvården gör, rapporterar TT. 

Omkring 70 procent av Kriminalvårdens anställda omfattas av satsningen.  

– Det här är välkommet, och kommer att göra skillnad, säger Roger Nilsson, som ingår i Seko Kriminalvårdens styrelse, till Sekotidningen. 

Lönesatsningen  

För att få lönehöjningen ska man vara tillsvidareanställd eller provanställd ”vid utgången av år 2023” eller tidigare samt vara fortsatt anställd när den nya lönen betalas ut i maj 2024. 

Så mycket höjs lönen per yrkesgrupp i kronor:

  • Kriminalvårdare: 2 000
  • Frivårdsinspektörer: 2 000
  • Vakthavande befäl: 1 000
  • Kriminalvårdsinspektörer: 1 600
  • Kriminalvårdschefer: 1 800

Lönesatsningen ska lösa problem

Lönesatsningen är fristående från den årliga lönerevisionen. Löneökningarna i år ligger på 4,1 och 3,3 procent nästa år, 2024. 

Kriminalvården har länge haft svårt att rekrytera och behålla personal.  

Syftet med lönesatsningen är att lösa det problemet, särskilt nu när Kriminalvårdens häkten och anstaltsplatser dessutom ska trefaldigas på tio år.  

Kriminalvården ska växa

I Kriminalvårdens nya kapacitetsrapport för 2024-2033 planerar myndigheten att öka antalet platser på anstalter och häkten från 9 000-27 000 platser, och fördubbla antalet medarbetare jämfört med i dag.

– Det här ger bättre förutsättningar att klara uppdraget, även om utbyggnaden är enorm. Utan att satsa kommer vi inte att klara uppdraget, säger Roger Nilsson.  

Roger Nilsson, kriminalvårdare på Kriminalvården.
Roger Nilsson, är förtroendevald för Seko på Kriminalvården och ingår i fackets förhandlingsorganisation.

Tror du det här löser problemet med den höga personalomsättningen?  

– Som en del i en satsning kan det hjälpa till. Men vi behöver också få bättre scheman.  

– Arbetstidsförkortning kan också vara en bra lösning. För det är ett sådant slitsamt klimat att jobba inom Kriminalvården, säger Roger Nilsson. 

Medellönen för kriminalvårdare ligger på drygt 29 000 kronor och för frivårdsinspektörer drygt 36 000. 

Lönesatsningen ska synas i lönekuvertet i maj nästa år.