Krisen inom Kriminalvården breder ut sig alltmer. Flera orter eller enheter är i dag ”rödmarkerade”, vilket innebär att läget för personalförsörjningen är ohållbart. Flera av dessa är dessutom tilltänkta för expansion.

I dag får vi samtal där vi tillfrågas om hur beläggningsläget ser ut. De som ringer vill veta om det finns någon plats om de skulle gripa en person och behöva införpassa vederbörande.

Ja, så eländigt är det med platssituationen inom Kriminalvården.

Konsekvensen är att Kriminalvården inte kommer att kunna ta emot personer som är dömda till fängelse. Det kommer att innebära att dömda fortsätter att röra sig fritt.

Häkten och anstalter saknar personal

Vi har enheter som saknar personal, men som kan ha någon plats ledig vid en viss tidpunkt. Det finns enheter där vi får sitta och bevaka den intagne eftersom vi inte har plats till vederbörande vid det givna tillfället.

Vi har enheter som saknar både kriminalvårdare och plats för intagna.

Vi har enheter som ”haltar sig fram”, där vi genom skicklighet och tur inte bryter mot regler och lagar.

Bra arbetstider ger goda effekter

Lösningen på delar av problematiken är att få ledande personer inom Kriminalvården att tänka:

”Jo, vi tycker det är skäligt att du får dina arbetstider i god tid så att du kan planera saker i ditt liv. Vi ser att detta även ger indirekta positiva effekter i kärnverksamheten”.

Det är ingen nyhet att vi behöver platser och fler kriminalvårdare med erfarenhet för att lösa Kriminalvårdens problem

Roger Nilsson, Seko Vård Syd

I stället försvinner anställda på grund av scheman som ändras dagen innan nästkommande arbetspass. Ett förfaringssätt som vi inte behövt tidigare.

Konsekvensen blir ”röda zoner” på orter där vi ska expandera och där vi redan har problem med personalförsörjning.

Förbättra arbetsvillkoren

I huvudsak behövs arbetsvillkor så att vi kan behålla och rekrytera personer som kan och vill arbeta som kriminalvårdare.

Vi behöver få Arbetsgivarverket att förstå att vi ska arbeta för att göra saker bättre för alla i samhället. Det innefattar även anställda inom staten.

Vi behöver få Kriminalvårdens ledning att agera så att vi behåller våra kriminalvårdare.

Behövs erfarna kriminalvårdare

Sedan nedstängningen av äldre fängelser mellan 2010–2015 har krisen fördjupats. Det är ingen nyhet att vi behöver platser och fler kriminalvårdare med erfarenhet för att lösa Kriminalvårdens problem.

Det största hindret just nu är att personer i Kriminalvårdens ledning inte ser nyttan och behovet av förutsägbarhet.

Detta trots att vi kan hävda att vi tidigare arbetat på ett bättre sätt och fått fler nöjda kriminalvårdare, samt bättre verksamhet till en billigare kostnad.

Vad hände med framförhållningen?

2015 ändrades vår organisation. Då skulle man på varje nivå arbeta med framförhållning ur olika tidsperspektiv.

Högst upp skulle man arbeta med flera års framförhållning och längre ner skulle en chef arbeta med månaders framförhållning.

Vad hände på vägen och vilka inom Kriminalvården kommer att hantera problemen?