Det har skett en mängd incidenter på Anstalten Umeå de senaste månaderna.

Senast i helgen ska en dörr till en cell inte ha låsts. I detta fall upptäckte den intagna inte misstaget och ingen kom till skada. Det är inte första gången som dörrar har lämnats olåsta på anstalten.

– Personen har uppenbarligen inte varit inlåst. Under hur lång tid vet vi inte i nuläget, säger Stefan Holmberg, Sekos skyddsombud på Anstalten Umeå. 

Enligt honom berodde händelsen på att rätt information inte nått tjänstgörande kriminalvårdare.  

Riskfyllda ensamarbeten

Det är bara ett i raden av exempel som har skett de senaste månaderna. I en anmälan till Arbetsmiljöverket lyfter skyddsombudet bland annat fram att nycklar har hamnat på fel plats och att kriminalvårdare har utsatts för riskfyllt ensamarbete. 

Orsaken ska vara hög arbetsbelastning och stress. Det finns inte tillräckligt mycket personal och övertidsarbetet är omfattande. 

– Det har skett en dramatisk försämring av arbetsmiljön de senaste månaderna. Det är brist på ett närvarande ledarskap och långsiktigt hållbart arbetsmiljöarbete, säger Stefan Holmberg. 

Anstalten Umeå är säkerhetsklass 2, vilket innebär att det är en sluten anstalt. För ett par månader sedan upptäcktes en mängd vapen tillverkade i anstaltens verkstad. Även då pekade Seko på att händelsen var resultatet av en ansträngd arbetsmiljö. 

Fler intagna på anstalten

Diana Wikberg, kriminalvårdschef på Anstalten Umeå, ser allvarligt på larmet om dålig arbetsmiljö och det ökade antalet oönskade händelser. 

– Det har varit en mängd incidenter under några månaders tid. Det har varit i mindre allvarliga kategorier, men sammantaget måste vi väga dem som en stark signal, säger hon. 

Just nu tas det fram arbetsmiljögrupper som ska gå till botten med problemen för att kunna åtgärda dem. 

– Jag tror nog att en av anledningarna är att vi har haft en hård arbetsbelastning utifrån kapacitetsökningen på anstalten, säger Diana Wikberg. 

Anstalten har på sistone tagit emot allt fler intagna. Halva anstalten har även ombildats till häkte med nya medarbetare som ska utbildas och introduceras. 

Har ni tillräckligt med personal? 

– Nej, det har vi inte. Vi håller på och rekryterar stadigvarande men saknar fortfarande bemanning inför sommaren och inför att vi ska göra en kapacitetsökning med nya modulhus. 

Är du orolig för att befintlig personal slutar när arbetsbelastningen är så pass hög? 

– Ja, det finns en stark oro för det. Lyckligtvis har det varit en ganska liten avgång bland befintliga utbildade. De som har lämnat är de som vi har introducerat och som har känt att arbetet inte har varit för dem.