Kriminalvården är i akut behov av personal. För att klara bemanningen planerar flera anstalter i nuläget att låna in sammanlagt upp till 200 kriminalvårdare från andra häkten och anstalter i landet.

Anstalten Salberga lånar redan in personal och kommer att fortsätta med det en tid. Våren 2023 behöver det lånas in personal till Hällbyanstalten, anstalten i Skänninge och kvinnoanstalten Hinseberg.

– Vi är i ett mycket ansträngt läge just nu och det gäller både platsbristen och behovet av personal. Vi behöver prova nya lösningar och jobba tillsammans inom myndigheten på olika sätt med säkerheten i fokus, säger Stina Nyström, HR-direktör på Kriminalvården.

Anstalter byggs ut

Aldrig förr ska det ha lånats personal i den här omfattningen.

– Under 2023 är det flera utbyggda fängelser som ska tas i drift just utifrån utbyggnader. Några av dessa kommer vi inte hinna rekrytera och utbilda tillräckligt med medarbetare till, säger Stina Nyström.

Facket starkt emot

Seko på Kriminalvården är starkt kritiska.

– Jag tycker att det är vansinnigt. Vi har inte tillräckligt mycket personal för att kunna släppa dem till andra verksamhetsområden, säger Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Porträttbild på Christer Hallqvist, som är ordförande för Seko Kriminalvård
Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Enligt Seko riskerar belastningen att öka på personal som blir kvar på de anstalter och häkten som lånar ut personal. Särskilt eftersom det är utbildad och erfaren personal som efterfrågas.

– Även om det finns personer kvar när andra lånas ut så är det inte alla som är utbildade, säger Christer Hallqvist.

För mycket övertid

Det kan också leda till att kriminalvårdare får jobba mer övertid när kollegor lånas ut. I dag finns det de som arbetar mer övertid än tillåtna 50 timmar i månaden.

Det tär på personalen, säger Christer Hallqvist.

– Det kan leda till sjukskrivningar och utmattning. Det blir också ett arbetsmiljöproblem om det ökar belastningen på kollegor för att personen som arbetar för mycket övertid inte orkar med sina arbetsuppgifter.

Vill ha bättre lön och arbetstid

Seko ser rekrytering som enda sättet att lösa situationen och då måste Kriminalvården erbjuda bättre arbetstider och löner.

– Vi måste fortsätta att rekrytera och utbilda. Det är det enda sättet. Problemet är att det snarare slutar mer än vad vi rekryterar in, säger Christer Hallqvist.

”Kan medföra ökad belastning”

Enligt HR-direktör Stina Nyström görs det en bedömning om andra verksamhetsområden kan låna ut personal utan att det drabbar verksamheten för hårt.

– Den här möjligheten att låna ut personal är ett försök att minska belastningen där det är som tuffast just nu. Men det kan komma att medföra en ökad belastning på verksamhetsområden som hjälper till med att låna ut personal, säger Stina Nyström.

Det finns kriminalvårdare som jobbar mer än 50 timmar övertid, trots att det inte är tillåtet. Hur hanterar ni det?

– Jag har förtroende för att chefer gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har i dag att följa reglerna, men det är klart att det inte är bra om man går över det som är lagstadgat. Det är ingenting vi vill ha eller tycker är önskvärt.

Personal lånas in till anstalter

Kriminalvården söker personer som frivilligt vill lånas in till en annan arbetsplats. Enligt Seko Kriminalvård är intresset stort då de som lånas ut får extra ersättning.

Arbetstiderna är också attraktiva för vissa, då utlånad personal jobbar mer koncentrerat och är lediga i längre sammanhängande perioder.

Kriminalvården ordnar boende åt de som lånas ut till arbetsplatser på annan ort.