Allt fler sitter i Sveriges häkten. I april och maj var över 2 500 personer häktade enligt preliminära siffror. Det är cirka 200 personer fler än under samma period i fjol och drygt 300 fler än 2020.

I Kriminalvårdens region Syd är trycket extra hårt. 30–40 intagna får inte plats i regionens fem häkten och har i stället placerats i region Väst, enligt arbetsgivarens uppgifter till Seko FO Krim.

Överfullt på Häktet Helsingborg

I Helsingborg satt det i mitten av maj totalt 199 personer häktade på Häktet Helsingborg och det mindre häktet Berga. Egentligen finns det bara 170 platser.

– Om jag åtminstone tittar tillbaka på de sista 10–15 åren tror jag aldrig att vi har haft besvärligare situation än i dag, säger kriminalvårdschefen Joachim Moberg.

Allt högre beläggning i landets häkten

Förutom att många delar cell i Helsingborg inhyses häktade även i utrymmen som sjukrum och transportceller.

– Vi använder helt enkelt så många platser vi kan belägga, säger Joachim Moberg.

Seko: Platsbristen sliter på personalen

Peter Andersson är Sekos sektionsordförande i Helsingborg. Han förklarar att det höga trycket inte är hållbart i längden.

– Det sliter något enormt på personalen att hela tiden gå med över 100 procent beläggning när man har en bemanning som ska täcka 85–90 procent beläggning, säger han.

2 370 Ordinarie häktesplatser finns i maj 2022

Då tycker han ändå att Helsingborg har bra förutsättningar med låg personalomsättning och god kommunikation mellan ledning och fack.

– Vi har ganska högt övertidsuttag och vi klarar oss inte utan att folk ställer upp och jobbar övertid, säger Peter Andersson.

Häkteschefen Joakim Moberg är medveten om att platsbristen sliter på personalen.

– Vi får göra så många kompensatoriska åtgärder som vi kan och hantera situationen med exempelvis extrapersonal för att höja säkerheten, säger Joachim Moberg.

Så löser Kriminalvården platsbristen på häkten

I februari hade 209 anstaltsplatser konverterats till häktesplatser på tio anstalter.

Kriminalvården har även skapat drygt 200 platser genom dubbelbeläggning, samt 60 tillfälliga platser som inte uppfyller samma standard som en vanlig plats.

I februari hade 53 tillfälliga häktesplatser öppnats på tidigare arrestplatser i Malmö, Nacka och Sollentuna, samt fler platser planerade i Jakobsberg.

Källa: Kriminalvården