Statliga Infranord har blivit av med stora kontrakt av underhåll av järnväg i norra Norrland, samt godsstråket genom Bergslagen.

Företaget har därför velat göra sig av med drygt 224 tjänster. Men efter förhandlingar med Seko landade det i ett varsel på drygt 100.

Att antalet blev färre var tack vare tre lokala fackliga klubbar på Infranord, menar Håkan Englund på Sekos förhandlingsorganisation på företaget.

– Klubbarna har koll på verksamheten, kontrakten, medlemmarna. Det är en styrka, säger han.

Kompetenstapp på järnvägen

Håkan Englund anser att det finns en risk att järnvägsbranschen tappar kompetens, när så många nu mister sina jobb. Han anser att järnvägsunderhållet borde förstatligas.

– En del kommer att gå till andra entreprenörer, men det vi sett tidigare är att många söker sig till andra branscher. Man vill inte behöva söka om sitt jobb efter x antal år.

Längden på de så kallade baskontrakten – som upphandlas av Trafikverket – är mellan fem och sju år. Övriga är på en kortare period.

Infranord lägger ned tio etableringar

Tio av Infranords arbetsplatser – eller så kallade etableringar – läggs ned, i Fagersta, Älvnäs, Jörn, Katrineholm, Krylbo, Ludvika, Piteå, Skellefteå hamn, Vansbro och Älvsbyn.

Det blir färre anställda på Infranords etableringar som blir kvar, i Borlänge, Hallsberg, Mellansel, Mora, Tierp, Umeå och Vännäs.

Till följd av de förlorade kontrakten lägger Infranord ned tio arbetsplatser längs järnvägen – eller så kallade etableringar.

Håkan Englund befarar att konkurrenterna som vunnit kontrakten inte öppnar lika många etableringar som nu stängs ned. Därför kan resenärer, gods- och tågtrafiken drabbas.

– Lägst pris och vinstmaximering är det som gäller. Det betyder att det blir färre tekniker och längre felavhjälpningstider. Det kommer att ta längre tid att få ut tekniker till spåren.

Strukton och Nrc Group rekryterar

Strukton och Nrc Group uppger för Sekotidningen att företagen inte har bestämt exakt hur många etableringar det blir, eller var någonstans de ska placeras.

”Vi kommer att ha så många etableringar som vi behöver för att uppfylla alla kontraktskraven, däribland felavhjälpningstiden”, skriver Theresa Flodman, kommunikationschef på Nrc Group.

Nrc Group kommer i alla fall att öppna en etablering inom godsstråket genom Bergslagen. Företaget har redan en etablering i Hallsberg. Det är ännu oklart hur många bantekniker som kommer att behöva rekryteras, förklarar Theresa Flodman.

”Vi ser det som en win-win-situation om vi får möjligheten att anställa och jobba tillsammans med duktiga tekniker som har tidigare erfarenhet av kontraktet och regionen”.

Strukton Rail tar över norra delen av godsstråket genom Bergslagen, och i september underhållskontraktet i norra Norrland, Boden-Holmsund. Kommunikationschefen säger att rekrytering till den etableringen pågår.

”Vi kommer att säkerställa att kontrakterade inställelsetider uppfylls oavsett var vi väljer att etablera oss”, skriver kommunikationschefen Cecilia Romare.

Godsstråket genom Bergslagen?

Järnvägsnätet trafikeras av både gods- och persontrafik, och går genom Bergslagen, Närke och Östergötland.

Nrc Group vann kontrakten över södra delen av godsstråket genom Bergslagen, som går mellan Mjölby och Frövi.

Strukton Rail tar över underhållet av den norra delen av godsstråket genom Bergslagen, från Malung i norr till Frövi i söder, från Storvik i öster och Vansbro i väster.
Företaget tar även över underhållet av järnvägssträckan Boden-Holmsund i norra Norrland.