Dödsolyckan skedde i samband med att två olika underentreprenörer arbetade med att bygga suicidstaket vid järnvägen.

En spårbunden grävmaskin med en påkopplad betongblandare välte under arbetets gång. En annan anställd på arbetsplatsen klämdes fast. Polis och ambulans larmades dit och mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Anhöriga är underrättade om olyckan.

Misstänkt arbetsmiljöbrott

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott har inletts vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Parallellt genomför Arbetsmiljöverket en utredning om företagen följt arbetsmiljölagen och bland annat gjort en riskbedömning av arbetet.

Det är oklart vad som orsakade olyckan, som skedde utanför Tormestorp i Skåne vid 01-tiden, natten till söndag den 15 januari.

– Det måste bringas klarhet i varför den här olyckan inträffade, säger åklagaren Lars Magnusson.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ställer krav på att en arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Källa: Arbetsmiljöverket.

”Maskinisten är skärrad”

Seko har varit i kontakt med huvudentreprenören, som har lagt ut arbetet med att bygga skyddsstängsel på två olika underentreprenörer. Företaget har avtal med Seko.

– Det är fortfarande väldigt oklart vad som har hänt. Maskinisten ska vara väldigt skärrad och i chock, säger Marie-Louise Larsson, regionalt skyddsombud, som kommer att vara behjälplig under utredningens gång.

Trafikverket, som är ansvarig upphandlare av det aktuella arbetet vid järnvägen, uppger att myndigheten ställer krav på att det ska finnas en arbetsmiljöplan.

– Det ska framgå vilka säkerhetsåtgärder man vidtagit. Varje vecka ska detta dessutom stämmas av i möten. Vi har också ett antal inspektörer som oannonserat kan kontrollera våra olika projekt, och hur det ligger till med arbetsmiljöplanen, säger Bengt Olsson, presschef.