Motionen föreslår att Seko ska verkställa ett förstatligande av banunderhåll, fordonsunderhåll, ta tillbaka trafiken helt, samla verkstad och trafik, samt banor och banunderhåll i ett statligt verk.

Vad som föreslås är alltså två statliga verk, ett för trafiken och ett för underhållet.

Seko Spårtrafik ställde sig bakom förslaget, liksom Seko Stockholm, Seko Gävle-Dala, Seko Energi och Seko Green cargo.

Men förbundsstyrelsen menade att motionen är skriven på ett sätt som gör det omöjligt att arbeta för frågan. Framför allt eftersom det står att Seko ska ”verkställa”. 

– Vi kan inte riktigt se hur vi kan implementera det här, sa Nick Fortens, som sitter i styrelsen.

”Avreglering har drabbat branschen”

Kritiken blev hård, från många håll.

– Jag tycker det är tråkigt att den skulle falla på grund av det väldigt byråkratiska svaret från förbundsstyrelsen, säger Monika Roll, lokförare och ombud vid Seko Spårtrafik.

Även ombudet Jenny Bengtsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, gick till hårt angrepp. 

– Jag är byråkratisk till vardags. Även i mitt jobb kan vi tolka välvilligt. Det vore en fin gest att lyssna på den unika kompetens och position vi har, och låta detta bli Sekos fråga.

Jenny Bengtsson.

Håkan Englund, ordförande för Seko på Infranord, pekade på hur avregleringen av järnvägsunderhållet försämrat arbetsvillkor, arbetsmiljön och kollektivavtal inom järnvägsbranschen. Detta bland annat då upphandlingar måste förnyas gång på gång och anställda tvingas söka sig till andra företag.

– Vågar vi inte driva frågan helt ut, då vandrar vi längs en osäker väg, sa han.

Även Ola Brunnström, som är huvudskyddsombud på Pågatåg, ställde sig bakom motionen. Han har sett hur avregleringen av spårtrafiken drabbat anställda hårt. Bland annat genom att operatören Arriva hyvlat tjänster.

Hyvling innebär att antalet arbetstimmar blir mindre och lönen därmed lägre, från heltid till deltid, eller från en högre deltid till en lägre. Arbetsgivare använder hyvling i stället för att säga upp anställda.

Förbundsordförande: Det är inte byråkrati

Till sist tvingades förbundsordförande Gabriella Lavecchia upp i talarstolen.

– Jag tycker inte det är byråkrati att vi läser att-sats för att-sats. Jag tycker det är demokrati. 

Men diskussionerna tog inte slut där. Och efter flera nya vändor av försvarstal, la förbundsstyrelsen fram ett nytt förslag om att skicka motionen till kongressens beredningsutskott.

Efter att ha omarbetats där presenterades ett nytt förslag för omröstning, som sedan klubbades igenom.  

Det vill säga att Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll och trafik under statlig regi.