I augusti stod det klart att Nrc Group vann underhållskontraktet för Mitt- och Ådalsbanan för perioden juni 2023 till maj 2028. Nu tvingas företaget att genomföra besparingar. Bland annat ska etableringen i Sundsvall läggas ner för att spara uppemot två miljoner kronor per år. 
 
Ett 20-tal anställda ställs nu inför valet att säga upp sig eller behålla sina jobb men ha längre resväg till en annan arbetsplats, en etablering i Långsele. Det ligger drygt 11 mil från Sundsvall. 

”Resenärer blir ståendes”

Konsekvenserna blir stora, menar huvudskyddsombudet Johan Mähler. Han tycker att företaget lagt ett för lågt anbud som inte räknat hem alla kostnader – enbart för att vinna upphandlingen av underhållskontraktet. 
 
Han är mest kritisk till är att arbetsmiljön för de anställda försämras. Förutom att många får cirka 11 mil till den nya arbetsplatsen, får de de mer att göra: 13 fler växlar och många kilometer mer spår att ta hand om. Samtidigt måste de klara av Trafikverkets inställelsetider vid störningar på järnvägen, förklarar Johan Mähler. 
 
– Det blir väldigt mycket mer bilkörning. Det vore en sak om ett annat företag tagit över. Nu läggs etableringen helt ner, men arbetsinsatsen ska öka. Det kommer bli trist för resenärer och lokförare, samt godståg som blir ståendes onödigt mycket i väntan på felavhjälpning, säger han. 

Johan Mähler med armarna i kors och en allvarlig min på ett tågspår. Han har på sig en gul varselväst och en grön hjälm.
Johan Mähler bantekniker och lokförare och huvudskyddsombud på NRC Group i Sundsvall.

Nrc Group: Nya förutsättningar

Nrc Group vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejlsvar till Sekotidningen att ett nytt kontrakt alltid innebär ”nya förutsättningar”. 
 
”För att vi som entreprenör ska kunna fortsätta att leverera ett effektivt arbete så behöver vi anpassa vår organisation efter de nya förutsättningarna”, skriver kommunikationschefen Theresa Flodman. 

Fakta: Mitt- och Ådalsbanan 

  • Ligger inom landskapen Medelpad, Jämtland och Ångermanland. 
  • Järnvägen går från Sundsvall till Norska gränsen (Mittbanan), Övre Stambanan (Bräcke – Långsele), tvärbanan Långsele till Västeraspby, samt Ådalsbanan (Västeraspby till Sundsvall). 

Källa: Nrc Group