Hans Ulriksson, fordonsvårdare på Stockholms pendeltåg, välkomnar strejkvarslet.

– I dag kan vi jobba sex nätter i rad, sluta fem på morgonen, ha en ledig dag, och sen börja jobba igen.

– Det är ingen återhämtningstid. Arbetsgivaren tänker inte på att folk har en fritid och familj. Folk är trötta och irriterade. Det är dålig stämning på jobbet.

Hans Ulriksson är anställd på MTR Facility Management (MTRFM) i Älvsjö, och är bland de första av Sekos medlemmar som tas ut i strejk – det vill säga om inte Seko och Almega Tågföretagen når en överenskommelse före den 11 maj.

Vad blir konsekvensen av att ni fordonsvårdare tas ut i strejk?

– Det kommer bli skitiga tåg. Det kommer vara kaos på pendeltågen efter en helg. Det kommer helt klart att märkas.

Sekos krav: Lagt schema gäller

Seko gick in i avtalsrörelsen med flera krav på förändringar i kollektivavtalet. Bland annat att lagt schema ska gälla och att anställda ska få fem extra lediga dagar. Detta då många har det svårt att kombinera yrkeslivet med familjelivet.

Ytterligare krav är att lokförare ska jobba med en tågvärd i säkerhetstjänst, och ett centralt avtal som reglerar löner och arbetsvillkor för tågstädet.

Förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen har brutit samman. Det är därför Seko har varslat om strejk.

– En strejk kommer tyvärr slå väldigt hårt mot pendlarna i Öresund, säger Kristoffer Palmquist, lokförare på Transdev, som kör Öresundstågen. 

Lokförare utan tågvärd

För honom är Sekos krav viktiga eftersom det har blivit allt vanligare med sena schemaändringar inom hela spårtrafikbranschen. 

 – Det är en stress att arbetsgivaren kan ändra schemat under ens fritid. Det är ju helt orimligt, säger Kristoffer Palmquist

Kristoffer Palmquist, lokförare på Öresundstågen.
Kristoffer Palmquist, lokförare på Öresundstågen.

Vad tycker du om Sekos krav på minst en tågvärd med säkerhetstjänst ombord tåg?

– Det är en oerhört utsatt position för en lokförare att köra utan tågvärd. Det är en fara att branschen utvecklas åt det hållet. Just i dag har vi tågvärdar på våra tåg, men risken finns att även vi kan drabbas i framtiden. 

Strejkvarsel i tre steg

Från torsdagen den 11 maj klockan 15.00

MTR FM AB: Klottersanerare och fordonsvårdare placerade i Älvsjö, Älvsjö bangård samt mobila teamet som utgår från Älvsjö.

MTR Tech AB: Reparatörer och växlare i Älvsjö.

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Olskrokshallen.

Transdev Sverige: Lokförare stationerade i Malmö.

Från måndagen den 15 maj klockan 15.00

MTR Mälartåg AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna.

MTR Tunnelbanan AB: Tunneltågsförare på röda linjen.

SJ Götalandståg AB: Lokförare stationerade i Göteborg.

Från torsdagen den 18 maj klockan 15.00

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Hagalund och Malmö.

SJ AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund.

Green Cargo AB: Lokförare och instruktörer stationerade i Boden alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

Hector Rail AB: Lokförare stationerade i Piteå alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

VR Sverige AB: Lokförare stationerade i Malmö.

Green Cargo AB: Växlare stationerade i Kville.

Vidare försätts ovanstående arbetsuppgifter i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Stridsåtgärderna gäller fram till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Ola Brunnström, huvudskyddsombud och lokförare på Pågatågen instämmer.

– Vi måste få bättre scheman och återhämtning. För framtiden är det viktigt att vi får behålla personalen på tågen, så att vi lokförare inte ska behöva köra ensamma.

Är ni redo att strejka?

– Ja, det är vi. Många av avtalsfrågorna har varit problem länge. Det är frustrerande. Att vi tar itu med problemen är helt avgörande för att vi ska orka fortsätta jobba i det här yrket.  

Anställda på Euromaint reparerar X2000

SJ:s snabbtåg kommer att drabbas om det blir strejk, förklarar Axel Wadman, produktionstekniker och ordförande i Sekos lokala klubb på Euromaint Rail i Göteborg. 

– Det kommer ta mindre än 24 timmar innan avgångar ställs in, säger han.

Axel Wadman, produktionstekniker på Euromaint i Göteborg.
Axel Wadman, produktionstekniker på Euromaint i Göteborg.

Ett 40-tal Sekomedlemmar arbetar i Olskrokshallen. I arbetsskift dygnet runt underhåller verkstadspersonalen tågvagnar och i huvudsak X2000-tågen.

– Det är första gången jag är med om nåt sånt här. Det är pirrigt och lite nervöst. Telefonen har gått varm av medlemmar som har många frågor, säger Axel Wadman.

Vad tycker du om Sekos krav?

– Avtalskraven är positiva för vår del. Det händer även här att vi får ändrat schema med kort varsel. Återhämtning är viktigt.

Tågföretagen ville förhandla

Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen, säger i ett uttalande att man ville fortsätta förhandla.

”Men samtidigt som vi har lagt fram en rad konkreta förslag på lösningar har Seko inte vikit en millimeter från sina initiala yrkanden. Och sedan lämnar de förhandlingarna. Det är inte så man förhandlar”, säger han i ett pressmeddelande.

Utsedda medlare

Medlingsinstitutet har utsett medlare som ska försöka få Seko och Almega Tågföretagen att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för spårtrafiken.

Medlarna är Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet. Bengt Huldt, tidigare bland annat vd för Stål- och metallarbetsgivarna. Gerald Lindberg, tidigare andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet.