I september inleddes arbetet med att ersätta tågvärdar med kameror på Stockholms pendeltåg. Nu ska planerna pausas.

Detta efter en överenskommelse mellan oppositionspartiet Vänsterpartiet och de partier som ska styra Stockholmsregionen i minoritet: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

S och V ville stoppa planerna

Innan valet gick både S och V ut med att de ville stoppa planerna. Så långt ville inte det nya politiska styret gå.

– Vänsterpartiet fick bara igenom att en utredning ska göras för att se om säkerheten och tillgängligheten kan garanteras. Om den inte kan garanteras ska tågvärdarna vara kvar, säger Anna Sehlin, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i region Stockholm.

60 tågvärdar omplacerade

Just nu har cirka 60 tågvärdar skolats om eller flyttats till nya tjänster. Ett fåtal pendeltåg har gått över till att arbeta kamerabaserat.

”När fler pendeltåg är klara för att tas i trafik med den nya tekniken samt alla lokförare är utbildade och trygga med den nya lösningen kommer fler att gå över i nya roller. Exakta tidpunkter för det är ej definierat”, skriver MTR:s kommunikationschef Niklas Ekström i ett mejl till Sekotidningen.

Trots att det har blivit maktskifte fortsätter tågvärdarna att avskaffas. Beslutet att stoppa avvecklingen ligger hos trafiknämnden, som fortsätter styras under ledning av Moderaterna fram till årsskiftet.

100 miljoner kronor ska säkra jobb

Drygt 100 miljoner kronor skulle sparas nästa år på att tågvärdarna försvinner. De pengarna ska nu in i regionens budget för 2023 så att tågvärdarna kan ha kvar sina jobb, uppger Vänsterpartiets Anna Sehlin.

Hur lång tid tar det att utreda om tågvärdarna ska vara kvar?

– Jag vet inte riktigt. Vi tycker att det ska ske skyndsamt eftersom osäkerheten som det här skapar gör att många tågvärdar ser sig om efter ett annat jobb, säger Anna Sehlin.

Facket: Räcker inte med att pausa

Rainer Andersson, ordförande för Seko Pendelklubben, är positiv till politikernas besked, men vill att de går längre än att bara utreda frågan.

– Vi kommer att se till att ge argument till politikerna för att inte bara pausa projektet utan stoppa det helt, säger Rainer Andersson.

Rainer Andersson, ordförande Seko Pendelklubben på MTR.

60 tågvärdar har omplacerats

I slutet av oktober har ett fåtal av Stockholms pendeltåg gått över till att använda kameror, men tågvärdar finns fortfarande kvar på dessa tåg för att stötta lokföraren med till exempel rampservice.

Ett 60-tal av totalt omkring 400 tågvärdar har fått nya arbetsuppgifter eller börjat skolas om inom företaget.

  • Cirka 22 tågvärdar har påbörjat en intern utbildning för att bli lokförare.
  • 29 tågvärdar har utbildats till och påbörjat arbetet som operativt trafikstöd, en så kallad mobil resurs som ska stötta lokförare vid behov.
  • Cirka 10 personer har börjat arbeta som tågvärd inom MTR Mälartåg.