Redan i höst ska de första pendeltågen gå utan tågvärdar ombord. Nästa sommar ska förändringen vara helt genomförd.

– Det kommer vara lika tryggt och säkert att resa i pendeltågstrafiken i framtiden som det är i dag, säger Mats Johannesson, vd på MTR Pendeltågen.

Region Stockholm, som tog beslutet att ersätta 370 tågvärdar med kameror, menar att ombordpersonalen spelat ut sin roll. Arbetsuppgiften att övervaka dörrstängning kan automatiseras.

– Det handlar inte om att man som tågvärd inte fyller en funktion. Men med hjälp av tillgänglig teknik kan pendeltågssystemet moderniseras och effektiviseras, säger Mats Johannesson.

Trafikstöd ska stötta föraren

Den lokala fackklubben för tågvärdarna, Seko Pendelklubben, anser att lokförarna blir mer utsatta när de arbetar ensamma ombord. Dessutom att vissa arbetsuppgifter inte kan ersättas av kameror. Exempelvis när tågen behöver evakueras eller vid en påkörningsolycka är tågvärden ett viktigt stöd till lokföraren.

Hur ska kameror kunna ersätta den rollen?

– Med andra förändringar som vi gör så kommer vi kunna stötta lokföraren, säger Mats Johannesson.

Bland annat ska det införas mobilt trafikstöd, det vill säga fyra bilar med ett team på två ska vara behjälpliga i olika situationer, berättar Johannesson. Trygghetsteam ska också finnas i kollektivtrafiken på eftermiddagar och kvällar.

I början av maj slöt Seko och MTR en överenskommelse om tågvärdarnas framtid. Alla ska erbjudas att omplaceras inom koncernen. Totalt finns det nio olika sorts tjänster att söka i Stockholmsregionen, samt 30 platser på en intern lokförarutbildning.

Enligt förbundet består den fackliga segern i att man lyckats sluta ett avtal med operatören om att medlemmar får behålla sina anställningsvillkor, grundlön och anställningstid.

Det handlar inte om att man som tågvärd inte fyller en funktion.

Mats Johannesson

Seko på Pendeln: ”Tvingas tacka nej”

Seko Pendelklubben kritiserar överenskommelsen. Ordförande Rainer Andersson menar att många tågvärdar ändå blir av med jobbet eftersom de kommer att erbjudas tjänster de inte kan ta.

– Kollegor kommer att tvingas tacka nej av familjeskäl, geografiska eller fysiska skäl. Detta väger inte upp för att ett antal kollegor slipper bli arbetslösa, har han tidigare sagt till Sekotidningen.

Mats Johannesson håller inte med. Han framhåller att man lyckats skapa förutsättningar för medarbetarna att söka sig vidare inom koncernen.

– Jag bedömer risken som liten att vi inte ska lyckas hitta alternativ som funkar för våra kollegor, säger han.