Efter ett nytt beslut i region Stockholm fortsätter tågoperatören MTR att avveckla samtliga tågvärdar från pendeltågen.  

Facket är kritiskt och är oroligt för att fler tågföretag ska ta efter.  

Därför kräver Seko i årets avtalsrörelse, där avtal och löner omförhandlas, att tåg måste köras med tågvärd, eller ombordpersonal med säkerhetstjänst. Fackförbundet vill komma överens med bransch och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen om detta. 

– Det är nu eller aldrig, säger Ola Brunnström, lokförare och huvudskyddsombud på Pågatåg. 

”Otryggheten ökar för resenärer”

Han vill själv inte köra tåg utan ombordpersonal, men är illa tvungen. Pågatåg avvecklade tågvärdar med säkerhetstjänst för flera år sedan, och har i stället kundvärdar som saknar säkerhetstjänst. Det betyder att lokföraren själv måste ansvara för säkerheten vid avgångar, dörrstängning och evakuering.

Dessutom körs Pågatåg oftare helt utan kundvärdar.

– Det innebär flera risker, när det är våld ombord tåget, om vi har en påkörning eller behöver evakuera, säger Ola Brunnström 

– Som lokförare är det svårt att hantera dessa situationer på egen hand. Otryggheten för resenärer ökar också. 

Han menar att tågvärdarnas framtid är en ödesfråga för branschen.  

– I ett framtida läge där en stor del av Sveriges tåg kan sakna ombordpersonal så kommer det vara mycket svårare att få igenom det här kravet, säger han. 

Tågvärdar i säkerhetstjänst

Susann Högye-Bäckman instämmer och understryker också vikten av tågvärdar i säkerhetstjänst. Hon är ordförande för Seko Pendelklubben och tågvärd på Stockholms pendeltåg.

– Om du inte har en säkerhetstjänst får du inte gå ner i spårområdet eller hjälpa lokföraren utanför tåget, säger hon. 

Pierre Sandberg, förbundsdirektör vid Almega Tågföretagen, vill inte kommentera Sekos krav.  

– Låt oss avvakta förhandlingen. Seko är ambitiösa som vanligt, säger han.