MTR Mälartåg kör fem regionaltågslinjer inom Mälardalen. Förra året ställdes mängder av tågavgångar in, mellan januari-november cirka 11 200.

Enbart på sträckan mellan Eskilstuna-Södertälje har de samhällsekonomiska förlusterna mer än fördubblats till följd av tågstrulet, enligt Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus i tågtrafikplanering på KTH.

– En fungerande tågtrafik är en förutsättning för att kunna bo i Mälardalen och arbeta i Stockholm och vice versa. Om det blir för mycket tågstrul blir det för jobbigt att pendla med tåg och många tar bilen. Det leder till mer utsläpp och trängsel och i slutändan kanske man måste överväga att flytta, säger han. 

Mälardalstrafik: Inga vinnare

Helena Ekroth, som är vd på Mälardalstrafik som har upphandlat tågtrafik av MTR, beklagar situationen. Hon anser att tågoperatören har misskött sitt uppdrag.

– Det har varit för många störningar i tågtrafiken. Det har inte varit bra för någon. Inte för resenärerna, inte för samhället, sjukvården, skolbarn, medarbetarna ombord. Det finns inga vinnare i det här.

MTR får 100 miljoner i böter

Parallellt har MTR:s pendeltågstrafik i Stockholm brottats med motgångar. I fjol fick operatören drygt 100 miljoner kronor i böter och prisavdrag av SL för inställda tåg.

Precis som pendeltågen i Stockholm är Mälartåg en delvis skattefinansierad tågtrafik. Sekotidningen har begärt att få ta del av hur mycket MTR fått i böter av Mälardalstrafik – eller viten som det egentligen heter – för att inte ha levererat utlovad trafik

Men till skillnad från SL vill Mälardalstrafik inte lämna ut siffrorna. De hävdar att MTR:s konkurrenskraft skulle skadas om uppgifterna offentliggörs. Beslutet har överklagats till Kammarrätten, men även där fick Sekotidningen avslag.

”Allt är inte MTR:s fel”

Professor Bo-Lennart Nelldal menar att vitesbeloppen aldrig kan kompensera för den skada som mängden inställda tåg har orsakat.

– Det är enkelt att säga att allt är MTR:s fel. Men Mälardalstrafik är de som upphandlade trafiken har också ett ansvar och sedan kom coronapandemin som ingen kunde förutse som ledde till en lokförarbrist i hela landet.

Personalbrist bland lokförare och tågvärdar är framför allt orsaken till MTR:s inställda tågavgångar på Mälartåg och Stockholmspendeln. MTR har växlat upp sitt rekryteringsarbete, och har ett mål att utbilda 100 lokförare i år.

Forskare: Mälardalstrafik har varit naiva

För att klara situationen på Mälartåg har antalet tågavgångar sedan december reducerats med 20 procent, vilket lett till färre inställda avgångar. Återgång till normal trafik väntas vara möjlig i december i år.

Bo-Lennart Nelldal understryker att det är Mälardalstrafik, och inte MTR som redan i upphandlingen satte kraven på fler tågavgångar.

– Det är regionerna som har bestämt att det ska vara en ökad trafik. De har också ett ansvar och det är kanske lite naivt att tro att bara för att man byter operatör så ska allt bli billigare och bättre.

Fakta: Resenären förlorar 3,5 miljarder

  • Inställda tåg kostar resenärer sju gånger så mycket som det kostar tågföretagen. 
  • Resenärernas ökade tidskostnad för all persontrafik i Sverige beräknas till drygt 3,5 miljarder i förlorad tid under 2022. 
  • Tågföretagens ökade kostnad beräknas till 500 miljoner kronor. Beloppet inkluderar ökade produktionskostnader, ersättning till resenärer och ersättningstrafik. 
  • Tid är pengar. En restimme motsvarar 100 kronor. En förlorad restimme minus 350 kronor. Detta enligt en beräkningsmodell som normalt används när exempelvis ny järnväg planeras. 

Källa: Bo-Lennart Nelldal/KTH.