Skyddsombud vill ha hjälp från Arbetsmiljöverket

28 juni 2021. Huvudskyddsombud på Seko, ST och SRAT begär ingripande från Arbetsmiljöverket för att man anser att operatören MTR inte följer arbetsmiljölagen, och inte har gjort en risk- och konsekvensanalys av att tågvärdarna ska tas bort. Detta efter att styrande politiker i region Stockholm beslutat att ersätta tågvärdar på Stockholms pendeltåg med kameror.

Skyddsstopp mot ensamarbete på pendeln

26 januari 2022. Skyddsombud på fackförbundet ST lägger skyddstopp på Stockholm pendeltåg, och begär att MTR stoppar ensambemanning på pendeltågen. Risken är stor att lokförare utsätts för stark psykisk press vid en allvarlig händelse om det inte finns tågvärd ombord, står det i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud: Risk för ohälsa och olycksfall

17 februari 2022. Skyddsombud på ST och Seko lägger ett skyddsstopp på Stockholms pendeltåg. ”Föreslagen tekniklösning kommer inte att undanröja risken för ohälsa och olycksfall med ensamarbete för lokföraren”, står det i anmälan.

Skyddsombud: Det saknas riskbedömning

16 maj 2022. Skyddsombud begär ingripande från Arbetsmiljöverket med anledning av att lokförare ska köra Stockholms pendeltåg utan tågvärd. Enligt anmälan ”saknas riskbedömning på precisa psykosociala riskfrågor med åtgärdsförslag”.  MTR svarar att en tillräcklig riskanalys har gjorts. ”Deltagande i riskanalysen var skyddsombud, projektdeltagare och representanter från verksamheten”, står det i operatörens svar.

”Lokförare tvingas hantera allvarlig händelse själv”

6 mars 2023. Huvudskyddsombud på fackförbundet ST lämnar in en 66a-anmälan och begär ingripande från Arbetsmiljöverket på Stockholms pendeltåg. ”Pressen på en lokförare som själva tvingas hantera en allvarlig händelse såsom evakuering eller påkörning är så stor att detta inte ska utföras som ensamarbete”, står det i anmälan.

Skyddsstopp på pendeln efter vild strejk

24 april 2023. Skyddsombud från fackförbundet Seko och ST lägger ett skyddsstopp på Stockholms pendeltåg. Detta görs via Arbetsmiljöverket. Stoppet gäller pendeltåg som körs ensamt av lokförare, utan tågvärd.På måndagen väljer MTR att bemanna samtliga tåg med tågvärd. Tågtrafiken kan då gå som vanligt.