Lokföraren Marina Nilsson sa upp sig i desperation från statliga godsbolaget Green Cargo. Schemat var för tufft och hon blev sjukskriven på grund av stress.

Hon är långt ifrån ensam om att drabbas av tuffa scheman på Green Cargo, enligt Lars Norberg som är ordförande för Seko Green Cargo Syd.

– Många har knappt ett liv hemma. Man kan följa avtalet vi har och göra ett bra schema eller så kan man dra det till sin gräns som Green Cargo har gjort. När vi protesterar får vi till svar att de har rätt att göra så, säger han.

”Följer kollektivavtal”

Markus Gardbring, operativ chef på Green Cargo, säger att bolaget sköter schemaläggning enligt kollektivavtal.

– Sedan har vi stor respekt för att det finns en utmaning som kan upplevas med en oregelbunden arbetstid. Man har även ett eget ansvar att påtala om man är trött och inte har rätt förutsättningar, säger han.

Enligt lokföraren Marina Nilsson har hon gjort just det, utan att få gehör hos arbetsgivaren. Men Green Cargo kommenterar inte enskilda fall.

– Ingen ska behöva genomföra ett arbetspass om man inte kan det på grund av trötthet, säger Markus Gardbring.

Projekt för bättre scheman

Enligt honom arbetar Green Cargo för att skapa mer hållbara scheman. På vissa håll testar man att arbeta åtta dagar och vara ledig sex dagar, med en utökad personalpool.

Det har även testats en ny arbetstidsmodell i Sävenäs för bangårdspersonal. Den ska exempelvis minska oönskade turkopplingar och innehåller ramturer, som innebär att du långt i förväg ska veta vilken tid på dygnet du ska jobba.

– Medarbetarna upplever en bättre dygnsrytm av en undersökning vi har gjort i Sävenäs. De upplever att schemaframförhållningen är betydligt bättre, säger Markus Gardbring.

Sena tidtabeller

Samtidigt ställer Trafikverkets nya planeringssystem till stora problem för Green Cargo, enligt Markus Gardbring.

– Normalt ska tidtabellsdatan kommuniceras till oss senaste 18 veckor innan. Nu kan det i värsta fall vara dagen innan. Då blir det många fler schemaändringar än tidigare.

Hur tänker du kring att ni förlorar en lokförare under rådande lokförarbrist på grund av schemat?

– Det är såklart olyckligt att vi tappar en lokförare. Samtidigt pågår det en rad aktiviteter just nu för att öka företagsattraktionen. Vi har bland annat höjt friskvårdsbidraget och lagt upp en ny förmånsportal.

Men är det inte bättre att ha en lokförare som arbetar 75 procent än att inte ha kvar den lokföraren alls?

– Hela den här verksamheten och produktionsapparaten är väldigt komplex. Vi är i gång dygnet runt, året om. Då blir det stora utmaningar när det gäller hanteringar av individuella arbetstider.