I änden av Green Cargos godsvagnar finns ett litet fotsteg. Där står man för att ha uppsikt när vagnar och lok ska växlas och sättas ihop på bangårdarna.

Sedan 2012 har tre anställda på Green Cargo omkommit i samband med arbete från fotsteget. Även två anställda på andra godsbolag har dött i liknande olyckor. Dessutom har det skett många olyckor och tillbud kopplade till fotsteget, något tidningen Arbetet berättat om i en tidigare granskning.

Nu vill Arbetsmiljöverket sätta stopp för sådant arbete. Green Cargo har fått en underrättelse om förbud mot allt åkande på fotstegen.

”Farligt arbetsmoment”

– Vi har sett att det här är ett farligt arbetsmoment och att det finns en stor risk för både skador och dödsfall. Och vi ser inte riktigt att Green Cargo har gjort tillräckligt för att förebygga riskerna, säger Marco Hannah, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Anställda har dött på andra företag vid arbete på fotstegen. Gäller förbudet även dem?

– Det vi överväger att förbjuda är kopplat till ett specifikt ärende på Green Cargo. Något annat kan jag inte kommentera.

Green Cargo har nu på sig till den 23 februari att komma in med synpunkter. I underrättelsen står det att Arbetsmiljöverket sedan överväger att förbudet ska träda i kraft i juni.

Vill se förbud för fler

Enligt Stephan Ray, presschef på Green Cargo, pågår redan ett arbete med att stoppa allt arbete där anställda åker utanpå fordonen.

– Vår ambition är att ingen ska åka utanpå fordon på Green Cargo. Vi har redan infört ett förbud mot att åka utanpå lok, men när det gäller vagnarna har vi en del arbete kvar. Vi anser dock att ett förbud för åkning utanpå rälsfordon bör rikta sig till hela branschen.

När kan det vara genomfört?

– Det går inte att sätta datum på det. Ambitionen är att det ska genomföras så fort som möjligt, men på ett säkert och ordnat sätt.

Kommer ni hinna till juni, då Arbetsmiljöverkets förbud är tänkt att träda i kraft?

– Det ser vi som väldigt svårt. Så vi behöver såklart ha en dialog med Arbetsmiljöverket om vad som är rimligt.

Olyckor kopplade till fotsteget

20/9 2012: En kvinna, anställd på Green Cargo, omkommer efter att ha fallit av fotsteget på ett lok som spårat ur i Sundsvall.

27/6 2014: En Green Cargo-anställd man som åker på fotsteget i Jordbro söder om Stockholm kläms i en krock med en lastbil i en obevakad plankorsning. Mannen överlever, men mister ett ben.

3/1 2018: En 49-årig Green Cargo-anställd ska flytta 28 tomma timmervagnar till en terminal Bastuträsk. Han står på fotsteget och radiostyr vagnarna när han faller och blir överkörd. Han omkommer.

1/11 2019: 60-årige Nisse, anställd på Green Cargo, håller uppsikt från fotsteget på en godsvagn som backas på Smurfit Kappas industriområde i Piteå. Han kläms till döds när vagnen han åker på krockar med en lastbil i en plankorsning.

5/8 2020: En man som arbetar för CFL Cargo faller av fotsteget och blir överkörd i Sundsvall. Han omkommer. Enligt Haverikommissionen är en sannolik orsak att han tappat fotfästet eller balansen i samband med att godsvagnarna bromsat in.

16/11 2022: En anställd på Hector Rail står på fotsteget till en godsvagn som krockar med en timmerbil. Olyckan sker i en obevakad plankorsning på ett industriområde i Varberg. Mannen omkommer.

13/9 2023: Den olycka som lett fram till Arbetsmiljöverkets beslut inträffar i Södertälje hamn. En kvinna, anställd på Green Cargo, står på fotsteget när vagnar flyttas för att lastas om. När vagnen spårar ur faller hon och blir påkörd. Hon överlever men fick amputera en fot.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och flera andra titlar ingår i LO Mediehus.