Om du är anställd tre månader eller mindre kan du komma överens med din arbetsgivare om att få semesterersättning i pengar istället för ledighet. Det är vanligt när man till exempel har ett sommarjobb.  

Hur lång ledighet har jag rätt till?  

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagar, eller fem veckors semester varje år. Du har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna juni, juli augusti, om det inte står något annat i ditt kollektivavtal. Det är arbetsgivaren som bestämmer exakt när du får ledigt, men det ska vara i samråd med dig. Du ska få besked om semestern senast två månader i förväg.

Får jag lön under ledigheten?  

För att få lön under hela semestern ska du i normalfallet ha varit anställd ett intjänandeår. Det betyder att om du ska få fullt betald semester sommaren 2021 ska du ha jobbat från 1 april 2020 till sista mars 2021.  

Har du arbetat kortare tid minskas antalet betalda semesterdagar, men du har fortfarande rätt till 25 dagar med obetald semester.  

Varje betald semesterdag har du även rätt till semestertillägg på 0,43 procent av månadslönen.  

I vissa avtal kan man få betald semester i förskott, efter fem års anställning anses den vara intjänad.  

Måste jag ta ut semester?  

Du måste ta ut 20 betalda semesterdagar, men kan spara fem i upp till fem år. Om du inte har betald semester kan arbetsgivaren inte tvinga dig att ta ut den.  

Om jag varit sjuk eller föräldraledig? 

Du tjänar in viss betald semester även när du är sjuk eller föräldraledig.  

Vad händer om jag blir sjuk på semestern?  

Blir du eller dina barn sjuka under semestern kan du avbryta ledigheten. Sjukanmäl till arbetsgivaren och anmäl och ansök om ersättning hos Försäkringskassan. Du kan då ta ut semesterdagar vid ett senare tillfälle. 

Semesterlagen är dispositiv, vilket innebär att facket kan sluta avtal som skiljer sig från lagen på olika sätt.  

Så här ser det ut i några av Sekos branscher:

Spårtrafik SJ Öresundståg  

Intjänandeåret är januari till december och den som anställs kan ta ut betald semester redan första året. Semesterperioden är juni till augusti men om den anställde frivilligt väljer att ta ut semester utanför den perioden utgår ersättning. Flertalet anställda får ut sin semester på sommaren.  

Posten

Möjligheten att ta semester på sommaren inom Posten är goda, enligt Seko.  

Merparten har sin semester under sommaren

Postföretagen har samma semesterregler. Postnord har övergångsbestämmelser från 1995 06 30 där anställda fortfarande har fler än 25 semesterdagar om anställningen fortfarande gäller.

Skanska

På väg och anläggning har alla fyra veckor på sommaren,

Skulle någon flytta sin semester så brukar det vara på egen begäran.

De allra flesta på asfaltssidan tar ut tre till fyra veckor. De som tar tre har extra betalt när de tar ut vecka fyra.

Även de som har säsonganställning tar ut semester, oftast fyra veckor, beroende på hur mycket de arbetat året innan.

Peab

Vad gäller Peabasfalt så har man ett årsarbetsavtal som säger att anställda måste ta ut tre veckor sommarsemester. Anställda kan dock spara en vecka till senare under hösten om så önskas. I övriga segment tar de flesta ut sin semester, några få sparar nån vecka här och där.

MTR, Stockholms tunnelbana

Seko Klubb 111 har avslutat förhandlingar om huvudsemester. 

Det finns en del anställda som MTR flyttar semestern för, men inom perioden juni-augusti. 

Det finns en kompensation på 1-2 dagar extra semester om man lägger mindre semester under huvudsemesterperiod. Det förutsätter att den anställde går med på det.

De som inte söker huvudsemester 20 dagar, får det utlagt under juni-aug. 

NRC Group, underhåll och Mitt/Ådalsbanan

De allra flesta får sin sommarsemester. Anställda har sex veckor semester per år (några dagar färre för nyanställda på grund av nytt avtal).

Det finns ett lokalt avtal med en skrivelse om ersättning om företaget önskar att personalen skjuter på sin sommarsemester: 

Den medarbetare som i samråd, efter önskemål från från företaget, accepterar att i planeringen lägga ut sin semester från semesterdag 11 utanför perioden juni-augusti, ersätts med 10 komptimmar per hel, förskjuten vecka, den månad förskjuten semester tas ut. 

Telia

 Telia har förskottssemester, alla nyanställda har 25 dagar, har man en tjänst där man kan välja bort övertid får man 28 dagar.

Sedan finns det ett antal som har semester enligt övergångsregler på 31 resp. 34 dagar.

Det återkommande problemet är att flera grupper behöver ha två semesterperioder. Många väljer då att ta ut 3 veckor för att inte hamna tidigt eller sent i semesterperioden.

Det är sällan några stora bekymmer med semesterplaneringen.

Sis

 Upp till 28 år har anställda rätt till 28 dagars semester, mellan 30 och 40 år 31 dagar och över 40 har man rätt till 35 dagars semester. Alla har rätt att få fyra veckors sammanhängande semester  under sommaren. Om semestern flyttas utgår ersättning enligt avtal eller också får den enskilde själv förhandla fram en ekonomisk ersättning.

Svevia

Alla har rätt till semester på sommaren.

Vid eventuell flytt av planerad och beviljad semester utgår en ersättning av 500 kronor per flyttad dag i kompensation.

Maskinföraravtalet

Det ser lite olika ut på Maskinföraravtalet när det gäller semester på sommaren, enligt Magnus Ekeljung, ombudsman på Seko. Merparten inom avtalet tar endast ut tre veckor på sommaren och resten av sin ledighet andra tider på året. 

Asfaltstsidan har ofta årsarbetstidsavtal som kan se lite olika ut, men det är alltid minst tre veckors sammanhängande semester under sommar veckorna.

Samma semesterregler gäller på företag, men olika lokala avtal gör att det kan se olika ut. 

Enligt Magnus Ekeljung kan det vara svårare på mindre företag att förlägga sin semester om man har mycket arbete, men oftast är maskinförare (ME avtalet) väldigt lojala mot mindre arbetsgivare och ställer upp när det behövs. Men anställda har alltid rätt till tre veckors sammanhängande semester.  

De större företagen har lättare att planera semesterlistor och därmed är det sällan det skett tvister i sådana ärenden.