Vad gör en bergarbetare?  

Du jobbar i gruvor eller på bygg- och anläggningssidan. Du kan arbeta i ett tunnelbygge med att borra, spränga, transportera bergmassor eller med bergförstärkningsarbeten. 

Vad är ingångslönen? 

Det skiljer sig beroende på vilket företag du är anställd vid. Ingångslönen brukar ligga på 60-75 procent av en grundlön (se nedan).  

Vad tjänar en erfaren bergarbetare? 

Lönen kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. En grundlön på Sekos kollektivavtal Väg- och banavtalet uppnås inom tre till fem år. Då är månadslönen mellan 44 536 och 53 000 kronor. Hos fackförbundet IF Metall, som organiserar bergarbetare i gruvor, är löneutvecklingen en annan.

Kan lönen bli högre än så? 

Ja, om stort behov av bergarbetare uppstår kan lönerna höjas. Olika tillägg ger även en högre månadslön.  

Finns det någon skillnad på kvinnor och mäns löner? 

Nej, men det är inte så många kvinnor som arbetar som bergarbetare.  

Får man någon extra ersättning som bergarbetare? 

De flesta bergarbetare, som är medlemmar i fackförbundet Seko, jobbar enligt en arbetstidsförläggning där du arbetar in tid. Detta då bergarbetare vanligtvis flyttar runt i Sverige med projekten. Då utgår skifttillägg, traktamente samt tillägg för arbete i bergrum.  

När höjs lönen?  

I den årliga centrala lönerevisionen. I år den 1 maj. Lokala avvikelser kan förekomma.