Vad gör en trafikvakt?

Trafikvakter kallas ofta även för flaggvakter eller signalvakter. De arbetar med att dirigera och hantera trafik vid olika typer av vägarbeten.

Arbetet är ofta säsongsbetonat med tillfälliga anställningar.

Vad tjänar en trafikvakt (även kallat flaggvakt eller signalvakt)?

Majoriteten av alla trafikvakter får kollektivavtalets grundlön. Från och med maj 2023 är lönen 27 756 kronor i månaden.

Det gäller alla som har fyllt 19 år.

Tjänar ingen mer än så?

Enligt Seko förekommer det att trafikvakter tjänar uppemot 29 000 kronor i månaden.

I dessa fall har de oftast fått tillsvidareanställningar med utökade arbetsuppgifter, som att exempelvis köra TMA-bil (en typ av skyddsfordon som används vid vägarbeten).

Seko arbetar för att fler trafikvakter ska få tillsvidareanställningar.

Hur sätts trafikvakters löner?

Trafikvakters löner styrs av Sekos kollektivavtal för branschen Väg- och ban. Trafikvakter räknas som ”övrig personal” och grundlönen höjs årligen.

En förutsättning är att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med Seko. Facket arbetar för att trafikvakter ska räknas som en egen yrkesgrupp i kollektivavtalet.

Får jag mer pengar om jag arbetar övertid?

Ja, du får övertidsersättning när du jobbar mer än åtta timmar per dag, om det inte finns lokala uppgörelser mellan företaget och Seko.

Många trafikvakter jobbar långa dagar med mycket övertid eftersom de ofta är på plats och skyltar på och av vid olika vägarbeten, som pågår längre än en vanlig arbetsdag.

Finns det andra ersättningar utöver lönen?

Ja, du får exempelvis OB-tillägg om du arbetar kvällar, nätter eller helger.

Trafikvakter arbetar även ofta på annan ort än där man bor. I dessa fall kan man ha rätt till ett förrättningstillägg och traktamente, för ökade levnadskostnader som mat och boende.

När höjs lönen nästa gång?

Lönen för trafikvakter höjs nästa gång den 1 maj 2024. Då blir den nya grundlönen 28 797 kronor i månaden.