Hur mycket tjänar en lokförare?

En slutlön för lokförare brukar ligga någonstans mellan drygt 40 000 kronor till 45 000 kronor i månaden, uppger Seko i januari 2024. Lönen skiljer sig mellan olika tågföretag och utifrån lokförarens erfarenhet. Dessutom ingår det olika tillägg för obekväm arbetstid med mera i lönen.

Snittlönen för en lokförare som arbetar heltid var 40 800 kronor i månaden i 2022 års löneläge, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Vilket tågbolag har bäst löner?

Från och med maj 2024 beräknas detta vara snittlönerna på flera av landets tågoperatörer:

 • MTR Pendeltågen: 46 486 kronor i månaden
 • Pågatåg: 44 790 kronor i månaden
 • Öresundståg: 44 755 kronor i månaden
 • A-Train: 44 621 kronor i månaden
 • Snälltåget: 43 340 kronor i månaden
 • Trainpool: 43 302 kronor i månaden
 • SJ Götalandståg: 43 184 kronor i månaden
 • Protrain: 42 962 kronor i månaden (inklusive lojalitetspåslag efter 4 år på företaget)
 • MTR Mälartåg: 42 037 kronor i månaden
 • MTRX: 40 820 kronor i månaden
 • VR: 40 455 kronor i månaden
 • SJ AB: 39 900 kronor i månaden
 • Green Cargo: 39 587 kronor i månaden
 • LKAB: 37 862 kronor i månaden (tillhör fackförbundet IF Metalls område)

Uppgifterna kommer från Sthlm Lok, som har samlat in siffror via Seko och förare på bolagen. 2024 års siffror baseras på att årets löneökning på 3,1 procent fördelas jämnt över alla lönesteg, som många företag gjorde i fjol.

Hur sätts lokförares lön?

I regel får du som lokförare lön utifrån hur länge du har varit i yrket. I Sekos lokala kollektivavtal brukar det finnas olika steg med minimilöner baserade på erfarenhet.

Den lägsta lönen får lokförare under utbildning. När du börjar köra turer på egen hand höjs lönen ett steg. Sedan brukar lönen höjas ytterligare efter att ha kört egna turer i två år. Ännu ett lönelyft kommer när erfarenheten har blivit större än så.

Dessa lönenivåer i kollektivavtalet anger grundlöner, det vill säga de lägsta lönerna som lokförare ska ha. Lönen blir nästan alltid högre än så eftersom lokförare exempelvis brukar jobba obekväma arbetstider.

För att få bättre koll på löneläget på olika tågbolag kan du kontakta Sekos fackklubb på respektive företag.

Tjänar manliga lokförare mer än kvinnliga?

Ja, om man ser till SCB:s lönestatistik från 2022 så tjänar män i genomsnitt 1 300 kronor mer i månaden.

Seko har däremot inte funnit några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De eventuella löneskillnader som finns beror enligt fackförbundet på hur länge en har jobbat och för vilket bolag.

Ett av argumenten för Sekos tariffsystem med garanterade grundlöner är att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön.

Får jag mer pengar när jag arbetar övertid?

Ja. Om du det blir en försening eller om du tar ett extrapass, så att du arbetar mer än du är schemalagd till, får du övertidsersättning.

Många tågbolag betalar också ut ersättning för ändringar av schemat med kort varsel. Även ersättning för att stå som reserv kan höja lönen, samt tillägg för särskild kompetens, till exempel att lokföraren även är handledare.

Du får också ob-tillägg om du arbetar kvällar, nätter och helger. Detta gäller även om ditt arbete är schemalagt dessa tider.

När höjs lönen för lokförare?

Den 1 maj 2024 höjs lönen med 3,1 procent enligt det centrala kollektivavtal som Seko har förhandlat fram.