Hur mycket tjänar en lokförare?

En slutlön för lokförare brukar ligga någonstans mellan drygt 38 000 kronor till 42 000 kronor i månaden, uppger Seko i februari 2023. Lönen skiljer sig mellan olika tågföretag och utifrån lokförarens erfarenhet. Dessutom ingår det olika tillägg för obekväm arbetstid med mera i lönen.

Snittlönen för en lokförare som arbetar heltid var 40 000 kronor i månaden i 2021 års löneläge, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hur sätts lokförares lön?

I regel får en lokförare lön utifrån hur länge de har varit i yrket. I Sekos lokala kollektivavtal brukar det finnas olika steg med minimumlöner baserade på erfarenhet.

Den lägsta lönen får lokförare under utbildning. När man börjar köra turer på egen hand höjs lönen ett steg. Sedan brukar lönen höjas ytterligare efter att ha kört egna turer i två år. Ännu ett lönelyft kommer när erfarenheten har blivit större än så.

Dessa lönenivåer i kollektivavtalet anger grundlöner, det vill säga de lägsta lönerna som lokförare ska ha. Lönen blir nästan alltid högre än så eftersom lokförare exempelvis brukar jobba obekväma arbetstider.

För att få bättre koll på löneläget på olika tågbolag kan du kontakta Sekos fackklubb på respektive företag.

Tjänar manliga lokförare mer än kvinnliga?

Ja, om man ser till SCB:s lönestatistik från 2021 så tjänar män i genomsnitt 1 500 kronor mer i månaden.

Seko har däremot inte funnit några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De eventuella löneskillnader som finns beror enligt fackförbundet på hur länge en har jobbat och för vilket bolag.

Ett av argumenten för Sekos tariffsystem med garanterade grundlöner är att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön.

Får jag mer pengar när jag arbetar övertid?

Ja. Om du det blir en försening eller om du tar ett extrapass, så att du arbetar mer än du är schemalagd till, får du övertidsersättning.

Många tågbolag betalar också ut ersättning för ändringar av schemat med kort varsel. Även ersättning för att stå som reserv kan höja lönen, samt tillägg för särskild kompetens, till exempel att lokföraren även är handledare.

Du får också ob-tillägg om du arbetar kvällar, nätter och helger. Detta gäller även om ditt arbete är schemalagt dessa tider.

När höjs lönen för lokförare?

Den 1 maj 2023 höjs lönerna för lokförare med i genomsnitt 4,1 procent enligt det centrala kollektivavtal som Seko har förhandlat fram.

Den 1 maj 2024 höjs lönen med 3,1 procent ytterligare. Nuvarande kollektivavtal går ut 2025.