Ulrika Viklund

Ännu har ingen brevbärare skadats, men enligt svensk polis finns det varje år droger i 2,5 miljoner försändelser i Sverige. Fentanyl skickas som pulver eller vätska förpackade i nässpraysflaskor. Den värsta varianten, karfentanil, kan i sin renaste form vara 5 000 gånger starkare än heroin, alltså i klass med eller värre än cyanid.

Länsstyrelsen i Västernorrland har drivit ett projekt med kommuner, polis, tull, fackförbund och andra för att hitta metoder för att försvåra att skicka droger med post, och för att stärka skyddet för brevbärare och postombud.

– Riskerna kan vara stora. Men brevbärare och postombud är mest frustrerade över att postlagen hindrar dem från att anmäla misstänka brev, säger Ulrika Viklund, vid Länsstyrelsen i Västernorrland.

– Vi behöver titta närmare på detta, och om det finns anledning, att stärka skyddet för våra medlemmar. Jag ska diskutera detta med vår skyddsorganisation, säger Seko Postens ordförande, Johan Lindholm.

70 procent av de tillfrågade postombuden i länet misstänker att de varje vecka förmedlade post med narkotika. De märker det på adressater och försändelsers utseende.

– Det har hänt att någon fått reda på att en adressat dött av en överdos i anslutning till att försändelsen delats ut, säger Ulrika Viklund

Postpersonal möter påverkade personer, och kan, utan att veta om det, stå öga mot öga med den organiserade brottsligheten.

– Då kan det bli en hotfull situation när polis eller tull genom sin spaning lagt beslag på ett paket.

Projektet har utvärderats av enheten för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Den skriver att kunskaper om att hantera misstänkta försändelser och att samverka med tull och polis kan göra personalen tryggare. Enligt utvärderingen skulle en ändring av postlagen kunna bidra till mindre narkotika i postflödet och även öka beslagen, vilket i sin tur skulle förbättra arbetsmiljön.

Postlagen, som hindrar brevbärarna att anmäla, har nyligen utretts. Men i regeringens proposition finns, enligt Ulrika Viklund, inga förslag som skulle öka möjligheterna att anmäla.

Klicka här och läs mer om metoder för stöd till postpersonal mot nätdroger