– Det indikerar att man inte vet vad man ska göra, säger han. Jag säger hellre att vi står inför utmaningar
och förändringar. Vi vet vad vi ska göra och det är viktigt att vi får med oss såväl anställda som andra intressenter i det arbetet.

Håkan Ericsson säger att ledningen hittills inte varit tillräckligt bra på att förklara och berätta för personalen om de förändringar som kommer.

– Vi måste förbättra dialogen och planerar nu en rundresa för att träffa brevbärare, chaufförer och andra medarbetare.
Målet är att Postnord ska vara kommunikations- och logistikföretag. För att nå dit krävs förändring. Det senare handlar om att exempelvis brevbärarna ska arbeta mer ute, att maskinsorteringen av brev ökar, att stora delar av personalen får delvis nya arbetsuppgifter och att arbetstiden bli mer flexibel.

– Vi kanske ska hjälpa kunder att installera tv-boxar som vi levererar, och hjälpa landsting och kommuner med välfärdslogistik. Köra hem mat och medicinsk utrustning.

Den som åtar sig nya, eller som Håkan Ericsson säger, kompletterande arbetsuppgifter, ska få
utbildning för det, lovar han.

Håkan Ericsson lyfter fram att det pågår ett arbete med de fackliga organisationerna om nya arbetssätt
och flexibla arbetstider.

– Om vi lyckas med detta kan vi klara att skapa heltidsjobb och vi kan bemanna mer med egen personal. Det är kostnadsmässigt billigare än att hyra in och ha tillfälligt anställda. Vi har toppar i
produktionen där vi behöver förstärkning som vi kan planera för.

Vi möter Postnords vd på huvudkontoret i Solna. Arken, som det kallas, är ett högst speciellt hus, det ser ut att flyta fram i skogsbacken invid Tomtebodaterminalen. Nästan som Noas berömda ark. I Solna finns inte all världens djur samlade, men gott och väl en god portion framtidstro. Optimism,
om man så vill.

Håkan Ericsson har varit vd och koncernchef sedan oktober 2013. Han säger att jobbet är ungefär som han väntade sig. Kanske att utmaningen är något större än han trodde.

– Men så är det nog alltid när man kommer in i en ny verksamhet, säger han.

Den största förändringen hittills under hans ledning är sammanslagningen av Posten Meddelande och Posten Logistik till ett enda bolag, Postnord Sverige. För personalen har sammanslagningen, enligt Håkan Ericsson, främst inneburit att många fått nya chefer. Och att administratörer sagts upp.

Sammanslagningen ska vara helt klar år 2020 och företagsledningen hoppas att det ska ge stora samordningsvinster. Förutom att det krävs mindre administration, kommer verksamheten att samköras
mer och mer.Det blir terminaler för såväl brev som paket, en och samma bil som hämtar och kör både brev och paket.
Betyder det att det var fel att en gång dela upp bolaget?

– Allt har sin tid, jag vill inte kritisera mina föregångare. I dag är det rätt beslut. Sammanslagningen
av bolagen är en av de 10 punkter över strategiska prioriteringar som ledningen antagit. En annan är kostnadsfokus, vilket bland annat lett till att antalet externa konsulter nästan halverats.

Många anställda oroas över att de fått mer att göra, brevbärarnas distrikt blir större med ökad
stress som följd. Chaufförer ser underentreprenörer ta över uppdrag till misstänkt underpris.
Vad säger du till dem?

– All förändring är svår och alla vill inte ha det nya. Nya arbetssätt är nödvändiga om vi ska ha kvar egen personal. Men vi måste hitta arbetssätt som inte sliter ut personalen.

Håkan Ericsson dementerar uppgifterna att Postnord bidrar till att dumpa villkoren inom
transportsektorn.

– Vi jobbar etiskt och vi följer upp våra underentreprenörer.

Seko Posten har i sitt upprop ställt krav på politikerna att göra om postlagen. Seko anser att
Postnord missgynnas genom sitt samhällsuppdrag. Håkan Ericsson delar fackets uppfattning.
Han vill dock inte att Postnord ska ha ekonomisk ersättning från staten för detta.

– Det räcker om samhällsuppdraget begränsas till att reglera hur vi delar ut brev och paket till allmänheten i hela landet.

I Kanada planerar posten att slopa utdelning till hushållen. Är det en lösning för Sverige?

– Nej, det passar inte oss. Vi ska fortsätta dela ut till alla hushåll.