Fram till i maj var Carl Hällströmer brevbärare på Postnord i Falun. Han är kritisk mot övergången till glesare postutdelning och tycker att bolaget i stället borde värna brevverksamheten.

– Ledningen håller på att leda Posten ner i en avgrund, säger han.

Han köper inte Postnords argument att övergången till varannandagspost beror på samhällets digitalisering och att färre brev skickas.

I en insändare i Sekotidningen i januari satte han ord på sitt missnöje:

”Det handlar om att skära ned i personalen. Vi ska få mer att göra, arbetsbördan ska ökas. Äldre som går ersätts inte av nya, och nya som kommer in får lägre lön. Det handlar alltså om att pressa ut så mycket vinst som möjligt ur oss som arbetar.”

Postnord gav honom en varning

Postnords regionledning och facket svarade i varsina repliker på insändaren ”Varför så tyst om varannandagsutdelningen?”.

Arbetsgivarsidan lyfte fram att den nya utdelningsmodellen är den bästa för att kunna ge hela Sverige en bra postservice.

Det känns viktigt att säga vad jag tycker och värna yttrandefriheten

Seko menar att det är en följd av en digital utveckling som inte kan hindras. Kort därpå fick Carl Hällströmer en varning. Han ska ha brutit mot lojalitetsplikten och bolagets uppförandekod.

– Men för mig handlar det här om att det känns viktigt att säga vad jag tycker och värna yttrandefriheten.

Digitalisering av samhället

Carl vill att frågan om post varannan dag ska leda till en bredare diskussion om hur samhället digitaliseras, och i vems intressen den genomförs.

– Har verkligen den digitala tekniken kommit vanligt folk till del? Jag ser outnyttjad potential. Jag tycker det vore rimligt att ett statligt bolag satsar exempelvis på en digital brevlåda. Det är en demokratifråga.

I maj slutade Carl som brevbärare på Postnord. Hans visstidskontrakt förlängdes inte.