Arbetet och Sekotidningen har granskat tjänsten stöd och matchning, där privata leverantörer hjälper arbetslösa att få jobb på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Nyligen slängdes ett 40-tal leverantörer ut, bland annat på grund av att de fick för få i jobb.

Men på 27 orter kan matchningsföretagen ha hur dåliga resultat som helst och ändå få vara kvar. Arbetsförmedlingen hänvisar till lagen om valfrihetssystem, LOV, och att det måste finnas minst tre företag i varje område.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är kritisk till konsekvenserna av systemet.

– Det tycker jag inte är acceptabelt. Det är viktigt att man avslutar samarbetet med leverantörer som inte uppnår resultat. Där har Arbetsförmedlingen kommit ganska långt i arbetet och blivit bättre på att göra sig av med de som inte levererar resultat, men där finns mer att göra, säger hon till Arbetet och Sekotidningen.

Skäl att fundera över ersättningsmodellen

Granskningen visar också att många bemanningsbolag driver stöd och matchning.

Företagen kan anställa sina egna deltagare i bemanningsverksamheten och får på så vis både resultatersättning och snabbhetspremie för varje fixat jobb.

– Det är alltid bra när en person som har svårt att få jobb äntligen får jobb. Och att få jobb på ett bemanningsföretag är för många ett första steg. Däremot tycker jag att det kan finnas skäl att fundera över ersättningsmodellen, om det är rimligt att det ger samma utdelning.

Kommer du som minister att vidta några åtgärder till följd av det som framkommer i granskningen?

– Vi har alltid en pågående dialog med Arbetsförmedlingen. Jag tycker att de har gjort mycket i rätt riktning och stramat upp, men det kan finnas fler saker man behöver göra så det kommer att tas upp i den kontinuerliga dialogen som vi har.

Ylva Johansson påpekar att hon har tillsatt en utredning om arbetsmarknaden, som pågår. Där ingår frågan om de privata aktörernas roll i jobbmatchningen.

– Jag avvaktar förstås utredningen och planerar inga nya förslag när det gäller LOV i dagsläget.

I våras kom arbetsmarknadens parter överens om etableringsjobb, en modell för att få nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden i jobb genom att sänka lönekostnaden för företagen genom statliga subventioner.

I överenskommelsen ingår att privata aktörer ska hjälpa till med jobbmatchningen. Nu har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att tillsammans med parterna utforma den modellen.

Hur ser du på det i ljuset av vår granskning?

– När det gäller etableringsjobben är ju det ett villkor som parterna har ställt, att det ska vara externa matchare och Arbetsförmedlingen. Men det är väldigt noga hur man riggar systemen och ersättningsmodellerna. I dialogen med parterna har vi varit väldigt eniga om att ingen vill ha ett system med jättemånga eller oseriösa aktörer.

Ylva Johansson menar att systemet med valfrihet hos Arbetsförmedlingen har sina problem, men att det samtidigt är viktigt att få in externa aktörer.

– Arbetsförmedlingen kommer inte själv att kunna klara allt det arbete utan det finns också många duktiga leverantörer som gör ett bra jobb och säljer sina tjänster till Arbetsförmedlingen. Det är lite av en balansgång, att förhålla sig till de regelverk som finns på ett så bra sätt som möjligt.