Sekos ITF-inspektör Sven Save konstaterar att brandsäkerheten på Whiskey Trio var en katastrof och att det sannolik bidrog till att fem av de ursprungliga besättningsmännen valde att mönstra av.

-Alla kan dock inte göra det valet. De är beroende av mat för dagen och måste ta ett jobb på den här typen av fartyg. Det är fruktansvärt tragiskt, säger han.

Som Sekotidningen tidigare berättat hade Whiskey Trio en last av sprängämnen. Lasten ägdes enligt olika mediekällor av Bofors.

Ett nytt fartyg har nu tagit över lasten och fört den vidare till dess destinationer.

Enligt Seko brukar lastägare i Sverige ta på sig att i alla fall se till att de fartyg som chartras har godkända ITF-avtal. Vilket innebär en minimilön på cirka 1500-1800 dollar per månad.

I fallet med Whiskey Trio hade flera besättningsmän för låg lön vilket Transport och Seko gemensamt kunde rätta till.

-Det är ofattbart att lastägaren inte har koll. Det finns många bra fartyg att chartra, säger Sven Save,

Whiskey Trio kom till Varbergs hamn i slutet av januari. Transportstyrelsen belade fartyget med nyttjandeförbud på grund av flera tekniska brister. ITF-inspektörer från Transport och Seko upptäckte dessutom att besättningen saknade mat och sängkläder. Och att lönerna var för låga.

Fartyget ägare, som intervjuades av tidningen Arbetet, har avfärdat all kritik.