Det framgår av en rapport från Trafikverket som presenterades i dag.
Trafikverket pekar ut flera orsaker till kaoset. Det handlar om för lite resurser till röjning av spår och växlar, för få avisningsanläggningar, bristande samordning inom Trafikverkets olika regioner och mellan skilda aktörer. Plus brister i avtalen med entreprenörerna.
I upphandlingsavtalen finns exempelvis inte angett hur entreprenörerna ska agera i extrema situationer. Det finns inga extraresurser att sätta in, konstaterar utredarna. Samtidigt föreslår rapportförfattarna att Trafikverket ska förhandla med entreprenörerna för att få ner priserna för de extrainsatser som behövs framöver.
Trafikverket har gjort en jämförelse med länder där tågtrafiken fungerat väl och kommit fram till att det varit framgångsrikt att planera och prioritera trafikreduceringen i god tid. Väl fungerande länder har också en nationell operativ ledning. Dessutom har de olika aktörerna inom järnvägen tränat för svåra situationer. Inget av detta finns i Sverige.
Kostnaderna för de investeringar i avisningsanläggningar, isskrapor på ledningar, ökad värme i växlar och annat som hade kunnat förhindra hälften av förseningarna i vintras är cirka 450 miljoner kronor.
Seko gick tidigt under snökaoset ut och kritiserade marknadsanpassningen av järnvägsunderhållet. Det är dags att reglera underhållet och tillföra mer resurser, sa Sekos ordförande Janne Rudén.
På fredag den 18 juni uppvaktar en grupp Sekomedlemmar, anställda på Strukton Rail, näringsdepartementet med en uppmaning om att återföra ansvaret för järnvägsunderhållet till samhället.
– Vi har haft flera dödsolyckor och det beror på att det satsat för lite, det är lägsta bud som vinner upphandlingarna och då kommer säkerheten i andra hand, säger Mats Nordlund, initiativtagare och tidigare skyddsombud på Strukton Rail.