Under 2012 drabbades Veolias verksamhet i Öresundsregionen av 12 påkörningar med dödlig utgång och 25 registrerade incidenter. Under samma period rapporterar SJ om 41 påkörningar.

– Problemet berör personalen hårt och egentligen anser vi att vi har drabbats av ett samhällsproblem, säger Mattias Bamberger, trafikchef för tågdivisionen på Veolia Transport.

Båda företagen arbetar identiskt med kamrathjälpare och professionell rehabilitering via företagshälsovården som i de festa fall resulterar i att lokförare och övrig tåg personal är tillbaka i tjänst igen efter tre dagar.

Anna Johnsson, arbetsmiljö- och hälsostrateg på SJ, poängterar att företaget i större utsträckning individanpassat rehabiliteringen vilket bland annat innebär att lokföraren själv får bestämma om vilket omhändertagande som är mest lämpligt.

Både Anna Johnsson och Mattias Bamberger tror att Trafikstyrelsens åtgärder för att försvåra tillträdet till järnvägsspåren kan bidra till att olyckstalen minskar.

Varken Veolia eller SJ har gjort några ekonomiska analyser av hur personpåkörningarna belastar verksamheterna ekonomiskt.