Det är några förslag i en ny rapport om järnvägen, Fallet järnvägen, som idéínstitutet Katalys ger ut.

Som många andra anser Katalys och rapportförfattaren statsvetaren och Petter Ådahl att den svenska järnvägen är i kris och att en ny politik är nödvändig för att järnvägen ska fungera framöver.

Särskilt viktigt, enligt Petter Ådahl, är att politikerna tar ett nationellt samlat grepp om järnvägssystemet.

-Det behövs en vision för järnvägens roll i samhället. Vad vill vi med den? Hur ska den bli mer samhällsnyttig och mindre marknadsstyrd, säger han.

Petter Ådahl tror inte på en återgång till ett gammalt system helt utan konkurrens på spåren, men tror att en viss återreglering är nödvändig. Efter att ha arbetat som tågvärd på SJ i fem år kan han också se fördelar med dagens system, med många olika aktörer på spåren.

Rapporten presenterades på ett seminarium i dag torsdag där även representanter för de tre rödgröna partierna gav sin syn på järnvägen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är överens om att järnvägen är i behov av ett samlat ansvar och att den har ska ha ett samhällsnyttigt uppdrag.

För en vecka sedan presenterade Arena Idé rapporten ”Marknad på villovägar”, skriven av arkitekten Jesper Meijling, som även den analyserar och diskuterar krisen för den svenska järnvägen, vad den beror på och vad som behöver göras.

Läs mer om ”Marknad på villovägar” på redaktionsbloggen.