Hur många som kommer att varslas om uppsägning är ännu inte klart. Seko och Veolia sitter i förhandlingar om detta.

-Det är en riktigt kraftigt varsel som kommer att slå mot alla orter. Dessutom vill arbetsgivaren ändra anställningsformerna från heltid till deltid, säger Sekos ombudsman Rolf Sjöstrand, som förhandlar för Sekos del.

Veolias affärsområdeschef Mikael Danielsson säger till Sekotidningen att ett formellt varsel läggs om en dryg vecka..

Varför säger ni upp personal?

-Vi har fått ett nytt uppdrag och måste anpassa oss efter det, säger Mikael Danielsson.

 Vad är det i uppdraget som gör att ni drar ner?

-Det vill jag inte gå närmare in på. Vi återkommer till det nästa vecka.

I slutet av 2013 blev det klart att Veolia fortsätter köra Öresundstågen i ytterligare fem år från december 2014. Redan då varnade den lokala Sekoklubben för uppsägningar.

-Mellan 75 och 135 tjänster riskerar att försvinna, sa Jonas Pincini, klubbordförande för Seko på Öresundstågen, till Sekotidningen i november.