Rapporterna om allt fler olyckor i energibranschen har duggat tätt det senaste året och antalet dödsfall är stort med hänsyn till att branschen är liten. Förra året omkom totalt sju personer.

Förebygga olyckor

Energiministern hade kallat alla inblandade, från fack och arbetsgivare till företag och myndigheter, till ett möte för att se vad som kan göras för att förebygga fler olyckor.

Branschens enades om att ett viktigt steg är att höja kompetensen. I dag finns en brist på tekniker och för få utbildningsvägar

–Det är många arbetare från andra länder här och arbetar, det kan ibland leda till missförstånd på grund av språkproblem. Den olycksrisken kan vi minska om vi ökar antalet utbildade tekniker, säger energiminister Anders Ygeman till Sekotidningen.

Upphandlingsreglerna är en annan fråga som nu ska granskas. Det är ett krav från bland annat Seko och Elektrikerförbundet att kostnaderna för säkerheten ska finnas med i upphandlingsunderlaget.

–Kostnaderna för säkerheten ska inte ligga utanför, utan finnas med från början. Det får inte bara handla om lägsta pris, säger Sekos ordförande Valle Karlsson som träffade Anders Ygeman tillsammans med fackligt förtroendevalda från bland annat Vattenfall och Elektrikerförbundet.

Oklar statistik

Det tredje området som ska granskas är statistiken över olyckor och dödsfall. Olyckor som inte är direkt orsakade av el förs inte in i statistiken som elolyckor, vilket gör att överblicken blir sämre.

–Vi hade flera dödsfall förra året, men bara ett räknades som elolycka, andra fördes till skogs- och lantbruk eftersom det var olyckor som skedde under röjningsarbete. Det betyder att dödsfall blir dolda, säger Ulrika Nilsson, ombudsman för energibranschen på Seko.

Arbetet med kompetensutveckling, upphandling och statistik ska pågå till februari 2020 då Arbetsmiljöverket ska presentera en utredning av orsakerna till dödsolyckor på svensk arbetsmarknad.

–Vi får se vad Arbetsmiljöverket kommer fram till. Om det finns behov av att ta fram mer kunskap så tillsätter vi en utredning bara om energibranschen, säger Anders Ygeman.

Varför tror du att det sker så många olyckor i energibranschen?

–Det är nog en kombination av bristande säkerhetskultur och ett uppstressat tempo, säger Anders Ygeman.

”Pengarna räcker”

I gårdagens budgetproposition fick inte Arbetsmiljöverket det anslag som man anser behövs för att fullfölja regeringens uppdrag. Enligt Anders Ygeman kommer det inte att påverka Arbetsmiljöverkets arbete för att förebygga dödsfall på jobbet.

–Det arbetet kommer att fortsätta, det finns det resurser till, säger han.