Vid 15-tiden skärtorsdagen fick de anställda på SJ Götalandståg besked att bolaget läggs ner, att verksamheten blir ett affärsområde inom SJ och att ett nytt avtal ska tillämpas, Spåra SJ, som är SJs kollektivavtal. Det innebär lägre löner och sämre arbetstider än nuvarande avtal.

Facken på Götalandståg reserverade sig och den 4 april börjar centrala förhandlingar, som ska vara slutförda den 17 april.

– Vi måste alltid försvara värdet på ett avtal, säger PO Fällman, ombudsman på Seko, som nu ska försöka få till stånd ett lokalt avtal som bygger på avtalet med DSB.

 – Lyckas vi inte i förhandlingarna tvingas vi att varsla om konflikt.

Sedan sommaren har irritationen stadigt växt hos de anställda på Götalandståg, bolaget som tog över pendel- och regionaltrafiken i Västsverige sedan DSB lämnat uppdraget mitt under avtalsperioden.

Monica Danielsson, klubbordförande, säger att de har suttit i förhandlingar sedan snart ett år för att hitta ett nytt avtal som skulle ersätta det man hade med DSB.

– Det har varit märkliga förhandlingar med långt mellan träffarna. Vi har varit väldigt långt från varandra och arbetsgivaren har kastat in saker som de borde begripa att vi inte skulle acceptera, som årsarbetstid.

Samtidigt som de tidigare anställda arbetat vidare under avtalet som träffades med DSB, har de nyanställda fått villkor som inneburit flera tusen kronor i lägre lön

– Folk är jätteupprörda, det en irritation som byggts upp på grund av att anställda haft helt olika villkor, och att man vetat att det pågått förhandlingar utan att något hänt.

Visserligen lämnade SJ förslag på ett kollektivavtal, men det var så dåligt enligt Monica Danielsson att man inte kunde annat än att säga nej.

Nu har de anställda hamnat i situationen att SJ vill tillämpa ett avtal som varken Monica Danielsson, PO Fällman eller de anställda vill ha, eftersom de inte anser att det passar för pendeltrafik.

– Pendeltågen måste ha andra arbetstidsregler med bland annat en begränsning tidig tjänst, säger Monica Danielsson

– Fjärrtågen, godstågen, pendeltåg, tunnelbana, underhåll. Alla har anpassade avtal. Nu ställs det på ända. Det är ingen ordning, suckar PO Fällman.

Han säger också att det finns en oro på Stockholmståg att SJ ska göra samma sak där, skrota dotterbolaget, säga upp det lokala avtalet och istället tillämpa Spåra SJ med de försämringar som följer.