Förutom löneavtalet, som gäller från första juni, är parterna överens om att två bilagor som reglerar skiftersättning och ob-tillägg på tryckeriet respektive bruket ska bli en bilaga i form av ett lokalt avtal. Det träder i kraft 1 januari 2013.