SVT och tidningen Arbetet har i olika omgångar avslöjat vad LAS-utredningen – som ser över lagen om anställningsskydd – kommer att föreslå den första juni.

Det handlar bland annat om att alla företag ska få undanta fem personer vid arbetsbrist och att företag med upp till 15 anställda inte ska kunna ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl. Eventuellt med undantag för diskriminering.

I dag får arbetsgivare med högst 10 anställda göra två undantag vid arbetsbrist. Och när en anställd sägs upp av personliga skäl kan det prövas i domstol och personen har lön under tiden.

Lätt att säga upp i Sverige

De förändringar som utredningen föreslår är förödande för tryggheten, menar Valle Karlsson.

–Det innebär i praktiken att alla får en allmän visstidsanställning, säger han.

Valle Karlsson säger att Sverige redan har ett regelverk som gör det mycket lätt att säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Alla får en visstidsanställning

Valle Karlsson, Sekos ordförande

–Arbetsgivaren måste förhandla med facket, men bestämmer själv hur stor arbetsstyrkan ska vara. Att göra det ännu lättare att säga upp är befängt, säger Valle Karlsson.

Dagens situation på arbetsmarknaden med tusentals uppsagda och varslade, menar han talar för sig själv.

–Till det kommer alla som från en dag till en annan fått lämna sitt arbete eftersom de har visstidsanställning utan trygghet.

Svårt att förhandla

Valle Karlsson är dock inte helt säker på att de förslag som nu avslöjats är de slutgiltiga.

–Så har vi inte fått det presenterat för oss, säger han.

Utredningen har även ett par förslag som anses gynna arbetstagarna. Ett förslag är att arbetsgivarna ska få ett ökat ansvar för kompetensutveckling. Ett annat förslag är att den som arbetat nio månader under en treårsperiod ska ha förtur till anställning. I dag krävs 12 månader.

Väger det upp för det som ni tycker är dåligt?

–Nej, det gör det inte, säger Valle Karlsson.

Parallellt med den statliga LAS-utredningen har parterna, fack och arbetsgivare, förhandlat om anställningsskyddet. Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna är överens om att låta en överenskommelse mellan parterna gå före en lagändring.

Om LO, PTK och Svensk Näringsliv tecknar ett avtal om anställningsskyddet så faller alltså utredningens förslag.

Seko hoppade av parternas LAS-förhandlingar i december förra året på grund av missnöje med genomförandet.

En motion till LO-kongressen om att starta om förhandlingarna i höst fick nyligen stöd i LO:s styrelse.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda.

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid ha saklig grund. Saklig grund kan i sin tur vara av två slag; personliga skäl eller arbetsbrist.

–Vi vill förhandla, men det blir väldigt svårt med ett utredningsförslag som är så arbetsgivarvänligt som det här hängande som en bila över oss.

–Arbetsgivarna har en enorm fördel av att kunna hota med ett förslag som enbart gynnar dem, säger Valle Karlsson.

Innan förhandlingarna fortsätter anser Seko att LO-förbunden måste prata ihop sig om hur de ska gå till.

–Vi har varit överens om målen, som att öka tryggheten för alla, inte försämra den. Men vi har inte pratat igenom på djupet hur det ska gå till. Hittills har förbunden varit beredda att gå olika långt.  

Utredningens förslag enligt SVT

• Kompetensutveckling skrivs in i lag. Formuleras: ”Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen.”
• Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp på grund av personliga skäl.
• Undantagen i turordningsreglerna utökas från 2 till 5. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda.
• Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan dem som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
• Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets.
• Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning.
• Lagen ska träda i kraft 1 juli 2022, i stället för under 2021 som det står i januariavtalet.
Källa: SVT