–Situationen är jätteallvarlig, säger Sekos ordförande Valle Karlsson till Sekotidningen

–Jag vet inte hur det ska lösas. Det är hemskt tråkigt det som hänt. Det är klart att det stänker på LO. De har lett förhandlingar med arbetsgivarna utan att förankra det hos oss, säger han.

I tisdags stod det klart att Seko, Kommunal, Byggnads, Målarna och Fastighets lämnar Las-förhandlingarna med PTK och Svenskt näringsliv.

Förbunden menar att de blev tagna på sängen av ett förslag från Svenskt näringsliv som bland annat innebär kraftigt utökad rätt för arbetsgivarna att bestämma vem som kan sägas upp.

”Dök upp ett papper”

–På LO-styrelsen i måndags dök det plötsligt upp ett papper som innehåll långtgående krav på försämringar av anställningstryggheten. Det kan vi inte gå med på, säger Valle Karlsson.

Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint har suttit med i den lilla avtalsgruppen, som enligt Seko skulle följa förhandlingsarbetet. Gruppen har inte haft ett enda möte sen i våras, vilket tolkats som att förhandlingsarbetet avstannat.

Det finns en misstanke om att några förbund fått vara med vid förhandlingsbordet eller i alla falla informerats om detta, medan andra ställts utanför.

–Men det är spekulationer, säger Valle Karlsson. Det är  hemskt tråkigt att det blivit så här. LO säger att vi ska arbeta med texten, men om vi väljer att pilla i den så godtar vi grunden för förslagen och det kan vi inte ställa upp på.

”LO har inte mandat”

Sekos beslut att hoppa av Las-förhandlingarna och inte ge LO något mandat att gå vidare gör, enligt Valle Karlsson, att frågor om  anställningstryggheten kan komma upp i nästa års avtalsrörelse.

–Då kan vi använda fackets starkaste vapen för att få igenom våra krav. Det är en möjlighet, nu när frågan inte längre sköts vid sidan av avtalsförhandlingarna, säger han.

I dagsläget är det oklart hur många förbund som kan hoppa av Las-förhandlingarna innan det blir omöjligt för övriga att fortsätta. De fem som hoppat av företräder en majoritet av LO-förbundens medlemmar.

Bakgrunden till att LO alls förhandlat om förändringar av lagen om anställningsskydd är ett beslut på LO-kongressen 2016. LO beslutade då på förslag från bland andra Seko att verka för att få bort allmän visstidsanställning genom lagstiftning. IF Metall drev linjen att facken borde förhandla istället.

–Efter kongressen kom vi fram till att det fanns fler problem med anställningstryggheten och att vi därför borde försöka få en överenskommelse med arbetsgivarna om det. Men vi pratade aldrig om det på djupet, hur det skulle gå till eller vilket mål vi hade. Det är förklaringen till att vi hamnat där vi är idag, säger Valle Karlsson.

”Låt politikerna sköta det”

I dags läget tycker han att det är bättre att låta politikerna göra förändringar i anställningsskyddet.

I våras tillsatte regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna en utredning som ska se över arbetsrätten, med bland annat utökade undantag i turordningsreglerna som mål. Detta är en del av januariavtalet. Utredningen ska lägga fram sina förslag i slutet av maj 2020.

Politikerna gav samtidigt parterna möjlighet att komma överens om förändringar i Lagen om anställningsskydd. Om parterna inte kommer överens blir det istället Las-utredningens förslag som kan bli verklighet.

Pappers lämnade LO:s Las-förhandlingar redan när den statliga utredningen tillsattes. I dag torsdag blev det känt att även Lärarnas Riksförbund lämnar Las-förhandlingarna som första PTK-förbund.