Seko, Byggnads, Målarna, Kommunal och Fastighets krävde i motioner att LO ska avbryta förhandlingar om LAS och göra en omstart. 

Ett av kraven är att begreppet saklig grund vid uppsägningar inte ska vara förhandlingsbart i LAS-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

”Behöver mer trygghet”

Nu har LO-styrelsen tagit ställning till motionerna, som skickats in till LO-kongressen, och beslutat att de kommer att avgöras vid ett extra representantskap någon gång i augusti.

Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, glädjs åt beskedet: 

”Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. I spåren av den nuvarande kris hela samhället befinner sig i blir det ännu viktigare. Genom LO-styrelsens beslut har vi nu tillsammans beslutat att vi inte är beredda att förhandla om de grundläggande pelarna i LAS”, säger han i ett pressmeddelande.

LAS-förhandlingarna planeras att återupptas 1 augusti.

”Släng LAS-utredningen”

Bakgrunden är januariavtalet mellan regeringen och Centerparitet och Liberalerna. En del av överenskommelsen är att lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras – det ska bli fler undantag från turordningsreglerna och billigare att säga upp personal. 

Om inte LO, Svenskt Näringsliv och PTK når en överenskommelse blir det upp till parterna bakom januariavtalet att ensamma fatta beslut i frågan om LAS. 

”Utredningen borde aldrig ha tillsatts. När det nu ändå blev så är mitt bästa råd att slänga den i papperskorgen. Utredningen och direktiven till denna är omoderna. Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre”, säger Valle Karlsson.