Kritikerna menar att förslagen ger arbetsgivarsidan alldeles för långtgående rätt att bestämma vem som kan sägas upp.

Förhandlingarna som handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd är en följd av Januariavtalet, som tecknats av de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och samarbetspartierna Liberalerna och Centern.

Las-utredning

Politikerna har gett parterna möjlighet att komma överens om förändringar i Lagen om anställningsskydd. Om de inte gör det kommer regeringen och samarbetspartierna göra förändringar i arbetsrätten som de aviserade i 73-punktsprogrammet i januari.

En utredning om Las tillsattes i våras och den ska vara klar den 31 maj 2020. I direktiven till utredningen slås bland annat fast att utredaren ska föreslå ”tydligt utökade undantag i turordningen”.

Sekos ordförande Valle Karlsson säger i en skriftlig kommentar att parterna presenterat en avsiktsförklaring som går längre än januariavtalets inriktning. Därför hoppar Seko av förhandlingarna.

–Dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel. Detta kan vi inte acceptera, säger Valle Karlsson.

”Försvarar våra medlemmar”

–Våra medlemmar har behov av mer trygghet. Avsiktsförklaringens inriktning innebär mindre trygghet för våra medlemmar och mer makt åt arbetsgivarna. Detta kommer inte vi att medverka till. Vårt uppdrag är att försvara våra medlemmars intressen, fortsätter han.

Förutom Seko har Målarna, Byggnads, Fastighets och Kommunal har lämnat förhandlingarna. Sedan tidigare står Pappers utanför. Det betyder att LO inte längre mandat att förhandla om förändringar i Lagen om anställningsskydd.

Enligt Valle Karlsson är förhandlingen död. Han säger till Sveriges radio:
– Det borde vara svårigheter att driva de här förhandlingarna vidare när mer än halva LO:s medlemstal har ställt sig vid sidan av.

De tolv förbunden inom LO-samordningen kräver ettåriga avtal bland annat för att ta höjd i Las-frågan.

Den här artikeln är först publicerad i Målarnas facktidning, som tillsammans med Sekotidningen och fem andra titlar ingår i LO Mediehus. 

Om regeringens utredning

Utredningens direktiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020 och förändringarna i LAS ska genomföras senast 2021.

Utredningen ska utreda och ge författningsförslag i fyra delar:

Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.

Inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.

Författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

I direktiven står också att förslagen bör samlat innebära att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Det är också viktigt att arbetsmarknadens parter har möjlighet att bygga vidare på de kollektivavtalslösningar som redan finns.

Till särskild utredare har regeringen utsett justitierådet Gudmund Toijer.

Källa: regeringen.se