I Telias senaste upphandling av installationer och underhåll förlorade Relacom många områden till Eltel och Ericsson. Det innebär att omkring 400 anställda hos Relacom blir övertaliga.

– Relacom förlorade i princip alla kontrakt i den senaste upphandlingen. En hel del personal kommer sägas upp så det blir en stor omställning, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko.

Han påpekar dessutom att branschen krymper med cirka 20 procent per år.

– Eltel och Ericsson kommer ju behöva nyanställa en del nu när de fått nya kontrakt med Telia. Men det är långt ifrån alla som kommer få nytt jobb. Det är i dagsläget omöjligt att säga hur många det blir till slut, säger Fredrik Bäckström.

Inom kort kommer de fackligt ansvariga på Relacom, Eltel och Ericsson träffas för att diskutera hur man på bästa sätt bevakar medlemmarnas eventuella övergång till en ny arbetsgivare.

Sekoklubben på Relacom skriver på sin hemsida att man av erfarenhet vet att de nya entreprenörerna inte tar över all personal: ”Därför är det viktigt att få till en så bra lösning som möjligt för dem som kommer att beröras. Telia kommer att verka för och hålla i de tillträdande entreprenörerna så ingen vild rekrytering sker utan att det sker under ordnade former.”