Behandlingsassistenten är inte medlem i Seko men Seko:s ordförande på Statens institutionsstyrelse, Ulla Thörnqvist anser att händelsen belyser ett viktigt problem.
– Besparingsivern inom SiS har gjort att institutionerna är kraftigt underbemannade. Om någon i personalen larmar finns det ingen som kan komma till undsättning, säger hon.
– Det har blivit livsfarligt att arbeta på institutionerna. Ledningen tullar på säkerheten. Vi hade ett mord för inte så länge sedan, säger Ulla Thörnqvist.
Granhult är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 och 20 år som är omhändertagna enligt Lagen om vård av unga, ofta med missbruksproblem. Det finns en öppen och en sluten avdelning.
Misshandeln ägde rum på den öppna avdelningen som den aktuella kvällen hade två vikarier på plats, på fem ungdomar, varav tre var i samma rum som behandlingsassistenten.
Kenneth Augustsson försvarar bemanningen och tror inte att den spelade någon roll för händelseutvecklingen.
– Det hade kunnat hända även om vi varit fyra behandlare på plats. Det är en öppen avdelning, vi kan inte bevaka ungdomarna så tätt, säger han.
En av de anställda, som vill vara anonym, säger att situationen på Granhult är ohållbar, att det inte går att bedriva behandling med den bemanning som är idag. 30 fast anställda, inklusive all personal, på 10 ungdomar räcker inte. Det är dessutom överbeläggning, enligt den anställde.
Kenneth Augustsson håller inte med om att inte räcker, på dagtid när det är behandling är det tillräckligt, anser han. Men han oroar sig för framtiden. Det finns ett besparingskrav på Granhult på flera miljoner.
– Jag kan tvingas dra ner på bemanningen. Jag önskar att det gick att få mer resurser, men vi har en finansiering som bygger på att kommunerna köper platser och har de inga pengar står vi utan resurser, säger han. I höstas hade jag två elever.
– Vi behöver en diskussion inom SiS om detta.