Trafikverket har nu fått in ansökningarna för trafiken i den tidtabell som börjar gälla den 13 december i år. Hongkongbaserade MTR som driver tunnelbanan i Stockholm vill in på linjen Stockholm – Göteborg, liksom det nybildade Citytåget i Sverige.

 Enligt Svenska Dagbladet har Hector rail ansökt om att få köra persontrafik Stockholm – Sundsvall.

Sammanlagt har 27 företag ansökt om att köra persontrafik och 13 om att få köra godstrafik. Bara MTR och Citytåget är nya.

Trafikverket ska nu försöka fördela utrymmet på spåren och få ihop en tidtabell utifrån företagens önskemål. Om spåren inte räcker till är Trafikverkets uppdrag att ge företräde för den trafik som ”bedöms ge störst samhällsekonomisk nytta”.

Ett förslag till tågplan ska vara klart den 28 juni och fastställas i september.