TT-Line AB är ett helägt dotterbolag till tyska TT-Line. Nu har de tyska ägarna sagt upp bemanningsavtalet för färjan Nils Dacke som går mellan Trelleborg och Travemünde. Det svenska bolaget har då sagt upp personalen. Sammanlagt drabbas 70 personer, varav 45 går på Sekos avtalsområde och resten är befäl.

Seko har ogiltigförklarat uppsägningarna då man menar att det inte finns saklig grund.

– Man får ju inte säga upp personal ”för säkerhets skull” och eftersom TT-Line AB inte kan säga vad som händer med fartyget sedan, om det ska säljas, chartras ut eller byta trad, så kan det ju bli fråga om verksamhetsövergång. Och då ska besättningen följa med, säger Jonas Forslind, ombudsman på Seko sjöfolk som höll i de lokala förhandlingarna.

Enligt uppgift talar mycket för att färjan kommer sättas in i trafik mellan Sverige och Polen i stället. Då är sannolikheten stor att den flaggas ut och bemannas med polsk besättning på polska kollektivavtal enligt Jonas Forslind.

– De två andra rederierna som kör Sverige-Polen har det så. Men vi menar att det inte finns skäl för uppsägning bara för att man byter trad till en annan EU-hamn. Man kommer ha samma typ av trafik, främst lastbilar och lite passagerare, och rutten är ungefär lika lång bara att man kör lite mer österut.

Snart kommer tvisteförhandlingarna kring uppsägningarna i gång. På central nivå är det Mats Ekeklint som är ansvarig.

– Eftersom rederiet inte kan säga vad som händer med fartyget efter den sista december kan vi ju inte utesluta att det blir en verksamhetsövergång. Och så länge vi inte får något besked kommer vi agera utifrån det. Kommer vi inte överens så kommer vi väl hamna i Arbetsdomstolen till slut, säger Mats Ekeklint.