Han har ännu inte fattat något beslut, flera andra ärenden är viktigare.

-Jag är tveksam till att någon åklagare skulle väcka åtal. Så jag tror inte att det kommer att hända så mycket i det här ärendet, säger han.

Det var i måndags kväll som en ombudsman på Seko och en förtroendevald gick ombord på en båt, Waxholm 3. Båten var på väg att lämna kaj, trots att den var satt i blockad i samband med skärgårdskonflikten. De fackliga förtroendemännens syfte var att informera om strejken och blockaden. Befälhavaren på båten tillkallade polis som tog upp polisanmälan om olaga intrång och olaga hot.

Just det faktum att polisanmälan kom i samband med en arbetsmarknadskonflikt gör polisen tveksam till att gå vidare med ärendet.

-Det är en mycket speciell situation där två uppfattningar står mot varandra, säger Rolf Edin och tillägger:

-Vi har strejkrätt i Sverige.