– Det känns som ett trendbrott. Jag hoppas att det här är en propplösare för de redare som inte velat ta det första steget, säger en märkbart nöjd Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Ett av rederierna, Furetank, sätter den svenska flaggan på två äldre och tre nybyggda fartyg.

– Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt, säger Lars Höglund VD för Furetank i ett pressmeddelande i samband med att nyheten presenterades.

Ett avgörande skäl till att trenden med utflaggningar nu tycks ha vänt är att Sverige införde så kallade tonnagebeskattning på fartyg den 1 januari i år. Samtidigt har även vissa regelförenklingar trätt i kraft, något som också bidragit till att de tre rederierna väljer svensk flagg.

Det partsgemensamma initiativet Blå tillväxt, där Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk sjöfart ingår, har länge drivit på för införande av tonnageskatt. Men än är man inte riktigt nöjd. Samma dag som inflaggningarna högtidligt presenterades, i närvaro av infrastrukturminister Tomas Eneroth, skrev parterna i Blå tillväxt en debattartikel i GP. Där krävde man ytterligare justeringar av tonnageskattesystemet.

– Nu exkluderas den kustnära tanktrafiken eftersom den är för mycket i närområdet.  Till exempel Preem kör mycket olja utefter den svenska västkusten och de fartygen får inte omfattas, säger Kenny Reinhold.

Förutom Furetank är det rederierna Älvtank och Erik Thun Ab, med två respektive ett fartyg, som flaggar svenskt.