MTRX kör mellan Stockholm och Göteborg och har 120 anställda. 82 är korttidspermitterade och av dem blir 25 kvar på 80 procent. Cirka 10 är servicevärdar, stationerade i Göteborg.

Planerat för detta

VD Mats Johannesson säger att trafiken kan komma igång ganska snabbt, och att restriktionerna ombord kommer att vara kvar.

–Vi har planerat för ett scenario liknande det här vilket gör att det går ganska snabbt att ställa om, säger Mats Johannesson.

Personalen har varit permitterad sedan början av april, i olika hög grad. Trafiken har varit reducerad till 60 procent. VD säger att det har varit få resenärer, men att de väntar sig en ökning nu.

Korttidspermittering

• Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut 90 procent eller mer av lönen.
• Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj och tre månader framåt finns möjlighet att gå ner med 80 procent. Med lägre lön.
• Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Nyligen gav Tillväxtverket besked att ob-ersättning kan ingå.
• Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april
• Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

De restriktioner som fortsatt kommer att gälla på tågen är att personalen inte viserar biljetter, att den som reser ensam bokas på två säten och att det är markerat i caféet hur resenärerna får stå.  

Personalen har inte egen toalett.

Inga besked från SJ

SJ korttidspermitterade 1500 anställda när coronapandemin slog igenom i minskad trafik. För någon vecka sedan ökade arbetstiden för ett 50-tal tågvärdar för att kunna möta en höjd efterfrågan.

Nu ökar biljettförsäljningen och det förväntas fortsätta efter den 13 juni då det åter är fritt fram med inrikes resor.

Enligt pressansvarige Stephen Ray är det än så länge oklart hur och när personalen ska återgå i tjänst. Det tar tid att få igång trafik som stått still och tåglägen ska återtas. SJ träffar Folkhälsomyndigheten i dag fredag för att få besked om hur trafiken bäst ska organiseras så att smittspridningen inte riskerar att öka.

–I mitten på nästa vecka kan vi ge besked till personalen, säger Stephen Ray.