Det gemensamma tidningshuset ska ge utrymme för mer och bättre facklig journalistik och även rymma en gemensam webbsida. Samarbete om upphandlingar, inköp och administration ska ge besparingar och ökat utrymme till journalistik och till samarbete över redaktionsgränserna..

Tidningarna kommer även i fortsättningen att vara självständiga och de behåller sina profiler.

Under våren ska nu de olika förbunden ta ställning till om de vill att deras tidningar ska ingå i samarbetet.

De sju tidningar som ingått i projektet är Arbetet, Byggnadsarbetaren, Dagens Arbete, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen. Det ska också vara möjligt för fler fackliga tidningar inom LO att ansluta sig efter hand.

Sekos förbundsstyrelse och Sekotidningens redaktion är positiva till mediehuset.