Det sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sitt tal på Sekos kongress. Han lyfte fram att ett enigt LO är avgörande för det förbund som måste ta strid i avtalsrörelsen.

-Vi gick ut i en samordning och industrin fick igenom en låglönesatsning. Det hatar våra motparter, särskilt Almega, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Under dagen har Fastighets lagt ett strejkvarsel för att motparten i Almega vägrar gå med en låglönesatsning. Nu väntas andra förbund lägga sympativarsel de närmaste dagarna.

-Fastighets tar kampen för alla.

Karl-Petter Thorwaldsson påminde om tågstrejken 2014 som Seko vann, bland annat tack vare sympatiåtgärder från många andra LO-förbund. Seko strejkade då för att stoppa en form av hyvling av tjänsterna på dåvarande Veolia. Seko fick stopp för sänkta arbetstider.

-Det är kanske det viktigaste striden vi vunnit under senare år, sa LO:s ordförande.

I övrigt ägnade han stor del av sitt tal till att mobilisera ombuden mot högerextremism och fascism. Arbetarrörelsen tog kampen på 1930-talet och måste göra det igen, sa han.

-Om det bara handlade om historien så vore det inte så dramatiskt, men nu är det mer regel än undantag att dessa krafter slår sig fram och växer sig starka över hela världen. Även i Sverige.

Karl-Petter Thorwaldsson menade att orsaken till detta är de ökade klyftorna, att de rika blivit rikare och de fattiga fattigare, vilket gör att människor tappar hoppet om framtiden.

Motmedlet är minskade klyftor och arbete åt alla, enlig Karl-Petter Thorwaldsson, som menar att Sverige har börjat vägen dit genom den politik som den nuvarande regeringen för.

Arbetslösheten har minskat, om än inte för utrikes födda.

-När det gäller de utrikes födda måste vi alla hjälpa till för att lotsa dem in på den svenska arbetsmarknaden, sa LO-ordföranden.