Såväl köpet av Ncell, år 2008, som det senaste förvärvet NST, Nepal satellite telecom, 2012, har enligt svenska medier involverat någon form av mutor eller ljus­skygg verksamhet. Något som Telia förnekar.

För de fackliga organisationerna i Nepal är anklagelserna om korruption egentligen inte förvånande. De är väl medvetna om risken för och förekomsten av korruption i landet, utan att de har någon mer detaljerad kunskap om Telias affärer.

Facken har vid flera tillfällen lyft fram misstänkt korruption inom de Teliaägda företagen i Nepal, utan resultat. Netu, facket på Ncell, har antikorruptionsar­bete högt upp på sin agenda och bevakar frågan dagligen.

Facken är inte bara oroade över korruption. De är också kritiska till hur det gick till när Telia i som­ ras köpte NST, känt under varu­märket Hello Nepal. För att gå med på affären krävde Telia att all personal på NST måste sägas upp. Kravet gick igenom och ett 70­tal personer blev av med sina jobb.

Telia bekräftar kravet i ett mejl till Sekotidningen. Förklaringen är, enligt Telia, att det inte behövs lika många medarbetare i den fortsatta verksamheten.

Hos facken finns en oro att Te­ lia ska lägga över all sin verksam­ het i Nepal till NST för att slippa fackförening och kollektivavtal, som finns på Ncell. På NST finns i dagsläget varken avtal eller fast anställd personal.

Telia förnekar att NST/Hello Nepal ska ta över Ncells verksam het. Däremot ska företagen ha ett nära samarbete för att ”kunna effektivisera verksamheten i så stor utsträckning som möjligt”. Ncell ska bedriva verksamhet i städerna och NST på landsbygden.