-Jag valde att ta av mig örhängena, säger hon. Jag får se hur det blir när SJ tagit fram en ny

uniformspolicy. Jag vet inte om jag kan ställa upp på den.

I mitten av december fick Eva Nilsson besked från SJ att hon hade för många örhängen. Det stred enligt SJ mot företagets uniformspolicy. Om hon inte tog av dem fick hon inte fortsätta som tågvärd och serviceledare på SJ:s snabbtåg.

Eva Nilsson chockades av beskedet eftersom hon utan klagomål burit flera örhängen i 14 års tid. Ingen chef hade tidigare påpekat att hon inte följde uniformspolicyn. Det var först under hösten 2014 som frågan kom upp.

Eva vägrade att ta av sina örhängen och placerades på en annan arbetsplats. Många kolleger och Seko SJ protesterade men SJ gav inte med sig.

-Det var så löjligt alltsammans och så orättvist att bara peka ut mig. Det är fler som har många örhängen, säger Eva Nilsson.

Sekos huvudskyddsombud på SJ Lennart Jansson håller med. Han tycker att SJ gjort fel som pekat ut en enskild person.

-SJ har överreagerat och agerat fel från början, säger han.

Strax efter att Eva fick nya arbetsuppgifter uppgav SJ att företaget ska ta fram en ny uniformspolicy. Det arbetet har just inletts. Facket får inte vara med i processen, däremot har huvudskyddsombuden kallats till ett möte i mitten av februari. Enligt pressenheten ska nya regler om örhängen, piercing och liknande vara klara den 28 februari.

-Före 2005 förhandlade SJ med facket om detta, men sen dessa har företaget agerat på egen hand, säger Lennart Jansson. Nu är skyddsombuden kallade och vi får se vilket inflytande vi får.